احکام شرعی

صله، رحم
صله رحم با افراد نامحرم 22:01 - 1399/07/20 بازدید: 98

-  اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

نماز، سجده، مهر
سجده بر مهر سیاه 20:29 - 1399/07/19 بازدید: 988

سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد

خمس
خمس سنوات کارمندان 06:37 - 1399/07/15 بازدید: 59

- حق سنوات چنانچه پس از دریافت تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
 

ازدواج
حکم ازدواج با شخص بی نماز 06:36 - 1399/07/15 بازدید: 2453

- ازدواج با شخص بی نماز جايز است؛ ولى كراهت دارد.

حجاب
نگاه کردن به زنهای بی حجاب و بی پروا 17:39 - 1399/07/11 بازدید: 324

- آیت الله خامنه ای: به طور کلی نگاه به زنان نامحرم، جايز نيست؛ مگر به صورت و دست‌ها تا مچ در صورتى كه زينت و آرايش نشده باشد، و نگاه به آن هم با قصد لذّت و ريبه صورت نگيرد.

خمس
خمس وسائل مصرفی خریداری شده 16:06 - 1399/07/11 بازدید: 269

- به نظر آیت الله خامنه ای:  وسائل بهداشتی و آرایشی که قبل از سال خمسی خریداری شده و بعد از سال خمس تحیول داده می شود خمس دارد.

صدقه
صدقه دادن زن از اموال خودش 21:10 - 1399/07/10 بازدید: 56

- صدقه دادن زن از اموالش اشکالی ندارد.

نگاه
حکم دیدن ویدیوهای لایو(زنده) در شبکه های اجتماعی 22:54 - 1399/07/09 بازدید: 683

- دیدن ویدیوهای لایو(زنده) در شبکه های اجتماعی طبق نظر برخی از مراجع تقلید حکم نگاه به انسان زنده را دارد.

خانواده
عکس های عروسی در دست نامحرمان 22:53 - 1399/07/09 بازدید: 688

- وجود عکس ها بی حجاب نزد دیگران اگر مفسده ای ندارد، و یا بر فرض وجود مفسده، اگر شما در دادن عکس ها به دیگران نقشی نداشته اید، یا جمع کردن آن ها از دیگران برای شما مشقّت دارد، تکلیفی در این باره ندارید.

سجده سهو
سجده سهو بدون ذکر 19:55 - 1399/07/09 بازدید: 66

- به نظر آیت الله خامنه ای: سجده سهوهای گذشته کفایت می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.