احکام شرعی

خمس
خمس لباس های عیدی 08:28 - 1400/01/11

- لباس‌های خریداری شده برای عید نوروز، اگر مورد نیاز شما باشد و عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

تطهیر
فشار دادن لباس نجس 08:24 - 1400/01/11

- آیت الله خامنه ای: چنانچه تطهیر با آب کر باشد بنابـر احتیاط (واجب) باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند.

نماز، مکان، عصبی
نماز خواندن در رستورانهای بین راهی 09:01 - 1400/01/10

- اگر انسان رهگذر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در رستوران غذا می خورند، باید برای نماز در آنجا اجازه بگیرد.

نماز، شراب، نجس
حکم نماز شراب خوار 09:00 - 1400/01/10

- عدم قبولی نماز شراب خوار تا چهل روز به معنی ترک نماز از سوی او نیست بلکه باید نمازهایش را بخواند.

حکم اقامت چند روز در هفته در محلی 10:59 - 1400/01/08

- در صورتی که مدت اقامتتان در مکان مذکور به گونه ای است که عرفا برای شما محل استقرار و زندگی محسوب نمی شود حکم وطن را ندارد.

مسافر
حالت مسافر نسبت به قصد ده روز 11:10 - 1400/01/06

- وقتی مسافر وارد محلی می شود: اگر مطمئن است که حداقل ده روز می ماند:  نماز کامل است و الا نماز شکسته است.

مسافر
انصراف از قصد ده روز در ادامه سفر 11:10 - 1400/01/06

- اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی  کسی قصد اقامت ده روز کند و در ادامه سفر از قصد خود منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا اقامت دارد نماز های او تمام است.

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 00:35 - 1400/01/06

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

مجلس، گناه، عروسی
حضور در مجالس جشن به همراه مشروبات الکلی 17:45 - 1400/01/03

حضور در مجالسی که در آن ها شراب نوشیده می شود برای هیچ کس جایز نیست.

اطاعات از شوهر
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 17:43 - 1400/01/03

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.