احکام شرعی

نماز
حکم خواندن نماز با دهان بسته 18:59 - 1399/10/21

- آیت الله خامنه ای: اگر تکبیره الاحرام را تلفظ کرده و ارکان نماز را بجا آورده است، نمازهاى قبلي که با اعتقاد به صحّت به صورت مذکور خوانده‌، صحيح است.

بخشیدن
بخشیدن ملک قبل از فوت 18:59 - 1399/10/21

- اگر ملک یاد شده، در زمان حیات پدر، پس از هبه، تحویل فرزند پسر داده شده است، ملک او شده است و ورثه حقی درباره ی آن ندارند.

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 09:16 - 1399/10/18

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

خمس
خمس سهام عدالت 14:00 - 1399/10/14

- به نظر رهبری نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.

خرید
مشاوره با نامحرم در خرید و فروش 10:21 - 1399/10/12

- مشاوره دادن به نامحرم چنانچه خوف ارتکاب گناه - مانند نگاه حرام - در میان باشد، و یا مفسده ‌انگیز باشد، جایز نیست و حرام است.

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

نذر
شرائط قسم شرعی 23:04 - 1399/10/10

- یکی از شرایط قسم آن است که مورد قسم از نظر شرع یا عرف بد نباشد، بنابر این اگر قسم بخورد که نمی گذارم پشت من نماز بخوانی، منع از نماز، پشت سرتان شرعا و عرفا کار خوبی نیست و قسم معتبر نیست و عمل نکردن به آن کفاره ندارد.

پاسور
حضور در مجلس حرام 08:35 - 1399/10/09

بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تایید گناه محسوب شود، جایز نیست.

نماز
جواب سلام هنگام نماز 08:04 - 1399/10/06

- جواب لفظ سلام در نمالز اگر عرفاً به آن، تحیت و سلام گفته شود، واجب است.

وضو
وضو وقتی که برطرف کردن مانع سختی و مشقت دارد 19:20 - 1399/09/29

- چنانچه نتوانند در وقت وضو يا غسل آن مانع را برطرف كنند باید به وظیفه جبیره عمل کنند (يعنى با دست مرطوب مانع را مسح نمايند) و وضو و غسل صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.