احکام شرعی

مسافر
قصد ده روز بانوان در حال حیض 09:10 - 1400/01/02

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

مسافرت، قصد، نماز
نحوه محاسبه ده روز 09:07 - 1400/01/02

قصد ده روز کامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم کافی است و اگر از بین روز شروع کند تا همان ساعت از روز یازدهم باید بماند.

خرج کردن عیدی بچه ها 06:19 - 1400/01/01

پدر و مادر می توانند مبالغی که بابت عیدی به فرزندان توسط اقوام داده می شود را از باب ولایت بر کودک، قبض کنند و به گونه ای تصرف کنند که مفسده ای برای کودک نداشته باشد.

حق الناس
خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته 06:18 - 1400/01/01

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست

احکام حیوانات
حکم تصادف با حیوانات جاده ای 06:16 - 1400/01/01

- تصادف با حیوانات جاده ای اگر ملک شخصی بوده ضامن است، ولی اگر مالک خاصی نداشته ضامن نیست.

پزشکی
مراجعه به پزشک غیر همجنس 16:43 - 1399/12/29

- عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه و لمسِ حرام برای آن جایز نیست

معاشرت
حکم دست دادن به نامحرم 12:12 - 1399/12/29

- دست دادن به نامحرم جایز نیست. در اسلام چیزی به عنوان محرمیّت خواهر و برادری و امثال آن وجود ندارد.

معاشرت
رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه 06:27 - 1399/12/29

- رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه اگر موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید.

هفت سین
پهن کردن و چیدن سفره‌ی هفت سین 06:26 - 1399/12/29

پهن کردن و چیدن سفره ی هفت سین در نوروز به خودی خود اشکال ندارد هر چند اینگونه امور، جنبه مذهبی ندارد.

نوروز
اعمال عید نوروز 06:25 - 1399/12/29

- غسل و روزه روز اول فروردین، مستحب است اما سایر اعمالی به قصد رجاء انجام شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.