احکام شرعی

نماز
نماز افراد مسن و فراموشکار و کم حافظه 14:44 - 1399/05/26 بازدید: 78

- اگر عوض کردن نوار بهداشتی و تطهیر محل نجاست بدن برای مادر بزرگ غیرقابل تحمل نباشد باید در وقت نماز نواربهداشتی را عوض کند و محل نجس را تطهیر کند سپس نماز بخواند. ولی اگر برایش قابل تحمل نباشد و به مشقت بسیاری می افتد و نتواند عوض کند یا اب بکشد و کسی هم نباشد که با او کمک کند و ناچار باشد با همان حالت نماز بخواند قبول است.

نافله
چند ويژگى نمازهاى مستحبى‏ 14:44 - 1399/05/26 بازدید: 58

-  تمام نمازهاى مستحبى را مى ‏توان آهسته يا بلند خواند.

نذر
فراموش کردن مدت زمان نذر 07:32 - 1399/05/23 بازدید: 78

- طبق نظر رهبری باید کفاره شکستن نذر را داد.

نماز
تکبیر بعد از نماز 05:44 - 1399/05/21 بازدید: 59

- تکبیر بعد از نماز  جزء واجبات نماز نیست بلکه جزء مستحبات سلام نماز است.

پوشش
مقدار واجب پوشش زنان در نماز 05:36 - 1399/05/21 بازدید: 56

- بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کاملاً بدن را می پوشاند.

وضو
مسح مجدد سر یا پا 23:16 - 1399/05/19 بازدید: 35

- مسح مجدد سر یا پا اگر شک از روی وسواس نباشد اشکالی ندارد.

نماز نشسته
نماز نشسته یا روی صندلی اولویت با کدام؟ 12:17 - 1399/05/19 بازدید: 59

- آیت الله خامنه ای: باید نشسته نماز بخواند و در صورت که قادر به سجده به نحو متعارف می باشد، باید به نحو متعارف سجده را انجام دهد. و در غیر این صورت اگر قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی یا چیز دیگر مانند بالشت یا چهار پایه و سجده بر آن است باید سجده را بدین نحو انجام دهد

غدیر
طریقه خواندن نماز شب عید غدیر 16:36 - 1399/05/17 بازدید: 1697

-نماز شب عید غدیر 12 رکعت به صورت شش نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به نیت نماز شب عید غدیر خوانده می شود و در هر دو رکعت باید سلام نماز گفته شود.

اخوت
احکام عقد اخوت و برادری 16:36 - 1399/05/17 بازدید: 838

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم  عقد اخوت و برادری است.

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (3) 16:35 - 1399/05/17 بازدید: 345

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم  صله رحم و دید و بازدید است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.