احکام شرعی

حق الناس
حق المارّه 08:25 - 1399/08/29

کسی که در حال عبور به درختی میوه دار برسد  با شرایط می تواند از میوه آن بخورد.

ازدواج
ازدواج با خواهرهمسر بعد از جدایی 08:23 - 1399/08/29

- به نظر مقام معظم رهبری بنا بر احتیاط واجب بعد از اتمام عده می توانید با خواهر او ازدواج کنید.

آرایش مختصر با حفظ حجاب 07:01 - 1399/08/28

-آرایش اگر عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

نذر
حکم فراموش کردن و از بین رفتن مورد نذر 17:18 - 1399/08/27

- کسی که نذر کند به صیغه شرعی، روز خاصی مثل عاشورای امسال یک گوسفند قربانی کند، ولی فراموش کند اگر گوسفند خاصی معین نشده باشد تکلیفی ندارد.

وضو
غسل جنابت از حرام کفایت از وضو می کند 20:51 - 1399/08/25

- به نظر آیات عظام خامنه ای و مکارم غسل جنابت از حرام، کفایت از وضو می کند.

ازدواج
معیار بخشیدن مدت در ازدواج موقت 20:49 - 1399/08/25

- با هر لفظی که عرفا دلالت بر بخشش باقیمانده عقد موقت می کند بگوید، صحیح است.

وضو
هاشور ابرو و انجام وضو 19:47 - 1399/08/23

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی که هاشور ابرو انجام داده است، در صورتی که آب برای پوست ضرر نداشته باشد، باید برای وضو مانع برطرف شده و وضو بگیرد.

ازدواج
ازدواج برای زنی که از شوهر سابقش طلاق نگرفته 09:33 - 1399/08/19

- تا زمانی که صیغه طلاق خوانده نشده و خانم، عدّه طلاق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر باطل است.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی 09:32 - 1399/08/19

قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد.

بانوان
انجام اعمال عبادی در زمان عادت ماهیانه 06:28 - 1399/08/17

- انجام ذکر و دعا در حال حیض  اشکال ندارد، مخصوصا در وقت هر نماز، مستحب است وضو بگیرد به مقدار نماز، مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.