احکام شرعی

حجاب
حجاب نزد کودک ممیز 20:15 - 1399/12/27

- احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده است ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که نظر شهوانی دارد، بپوشاند.

نگاه
حکم نگاه بانوان به نامحرم 20:15 - 1399/12/27

- نگاه به جاهایی از بدن آقایان نامحرم که معمولا پوشانده می شود، حتی بدون قصد لذت و فساد هم حرام است.

چهارشنبه سوری
حکم شرعی چهارشنبه سوری 00:03 - 1399/12/26

چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد، و مراسم آن اگر مستلزم ضرر و فساد یا همراه ترویج اعتقادات باطل باشد، حرام است.

چهارشنبه سوری
حق الناس و انداختن ترقه 00:02 - 1399/12/26

- کسی در شب چهارشنبه سوری، با انداختن ترقّه و امثال آن، موجب اذیّت و آزار دیگران شده باشد باید توبه کند و اگر آسیب بدنی و یا مالی به دیگران وارد کرده، چنانچه آن شخص را می‌شناسد، باید خسارت آن را جبران کند و اگر نمی شناسد باید مبلغ خسارت را از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

اپیلاسیون
رفع موهای زائد بدن توسط همجنس اپیلاسیون 22:51 - 1399/12/23

- اپیلاسیون در شرمگاه که مستلزم لمس و نگاه حرام است، جز توسط همسر، جایز نیست.

نفقه
حکم نفقه فرزند بر پدر 22:50 - 1399/12/23

- هرگاه فرزند توانایى اداره کردن زندگى خویش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد بر او لازم است و سنّ خاصّى شرط نیست.

نماز
حکم همراهی پرنده حرام گوشت در حال نماز 22:41 - 1399/12/23

- اگر در بین نماز بر روی نمازگزار بنشیند، باید فوراً آن را از خود دور کند.

پوشش
معیار در پوشش بانوان 15:39 - 1399/12/21

- چادر برای بانوان، حجاب برتر اسلامی است؛ البته هر پوششی که تمام بدن را بپوشاند بدون آرایش و زنیت باشد و جلت توجه نکند و...به عنوان حجاب اسلامی محسوب می شود.

بازاریابی
حکم شرعی بازاریابی شبکه ای 08:45 - 1399/12/10

- چنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد.

زینت
حکم آشکار کردن زینت زنان 08:44 - 1399/12/10

- اگر گوشواره از روسری بیرون باشد، بنابر احتیاط واجب، از نامحرم پوشیده شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.