احکام شرعی

ماه گرفتگی
ماه گرفتگی که نماز آیات نداشت!!! 19:22 - 1391/10/16

طبق گفته عضو شورای تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ این خسوف از نوع نیم سایه ای بوده و فقط با دستگاه‌های دقیق قابل ملاحظه است, آیا در این صورت نماز آیات واجب است؟

غسل
حکم شسته نشدن عضوی در غسل 19:39 - 1391/10/15

اگر پس از غسل، شخص بفهمد جایى از بدن را نشسته، تكلیف چیست؟ آیات عظام امام خمینى، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.