احکام شرعی

پوشش
مقدار واجب پوشش زنان در نماز 07:16 - 1399/08/16

- بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کاملاً بدن را می پوشاند.

نماز
نماز با چادر نازک 07:15 - 1399/08/16

- نماز خواندن زن با چادری که حجم بدن و دست ها در آن مشخص است، اگر  بدن نما باشد و عرفاً ساتر و پوشش محسوب نشود، نماز با آن صحیح نیست.

ورزش
دوچرخه سواری بانوان 23:20 - 1399/08/15

-  دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است.

وضو
مس آیات قرآن در تلفن همراه 08:18 - 1399/08/14

- لمس صفحه متن قرآن که بر روی گوشی نصب شده بدون وضو اشکالی ندارد.

نافله
نیت نماز های مستحبی بعد از وقت 21:38 - 1399/08/11

- اگر نافله یومیه را در وقت خود نخواندید، مستحب است آن را قضا نمایید.

پیدا شده
شارژ شدن خط تلفن توسط فرد ناشناس و اشتباهی 16:18 - 1399/08/11

- اگر خط تلفن توسط فرد ناناش شارژ شدن تصرف در شارژ مذکور جایز نیست.

رقص در برابر محارم 10:36 - 1399/08/06

در رقص حرام فرقی بین مرد یا زن نیست و همچنین فرقی نمی کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.

حق، نوبت، ویزیت
دوستی با منشی و ویزیت خارج از نوبت 10:36 - 1399/08/06

- در صورتی که بیماران دیگر نوبت گرفته اند و منتظر رسیدن نوبت شان هستند، رفتن بدون نوبت، حق الناس است. 

عدم تمکین زن در مسائل غیر عرفی 22:23 - 1399/08/01

-  انجام این امور بر زن واجب نیست بلکه بعضی از آنها که مستلزم حرام می باشد ، انجام آن جایز نیست .

حکم اپیلاسیون
حکم اپیلاسیون موهای زائد بدن توسط همجنس 21:41 - 1399/07/30

- احتیاط واجب آن است که دو همجنس به محدوده بین دو عورت یکدیگر نیز نگاه نکند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.