احکام شرعی

وضو
مسح مجدد سر یا پا 22:37 - 1399/07/28

- مسح مجدد سر یا پا اگر شک از روی وسواس نباشد اشکالی ندارد.

وضو
مبطلات وضو 22:26 - 1399/07/28

- هفت چیز وضو را باطل می کند: 1- خارج شدن ادرار  2- خارج شدن مدفوع ....

بورس
کسب درآمد از طریق سبدگردانی 21:19 - 1399/07/25

- اگر صاحب سرمایه به شما وکالت دهد با سرمایه اش در معاملات بورس درآمد کسب کنید و مقدار مشخصی از سود را به او و بقیه را بابت حق الزحمۀ خود بردارید، اشکال ندارد.

خانواده
نظر شوهر درباره نوع پوشش 22:12 - 1399/07/22

- پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

والدین
حدود اطاعت از والدین 22:07 - 1399/07/22

- اگر اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه والدین شود در این صورت نباید با امر آنها مخالفت شود.

خمس
تصرف در اموال میت قبل از پرداخت خمس آن 15:54 - 1399/07/21

-  باید خمس دومی را بپردازد تا بتوانید در اموال میت تصرف کنید.

صله، رحم
صله رحم با افراد نامحرم 22:01 - 1399/07/20

-  اگر خویشان نسبی با هم قطع رابطه نکنند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و ارتباط مستقیم شرط نیست.

نماز، سجده، مهر
سجده بر مهر سیاه 20:29 - 1399/07/19

سجده کردن بر مهری که مثلا بر اثر آب وضو سیاه شده است، اشکال ندارد

خمس
خمس سنوات کارمندان 06:37 - 1399/07/15

- حق سنوات چنانچه پس از دریافت تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
 

ازدواج
حکم ازدواج با شخص بی نماز 06:36 - 1399/07/15

- ازدواج با شخص بی نماز جايز است؛ ولى كراهت دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.