تفسیر نمونه جلد 10

22:58 - 1397/02/24
تفسیر نمونه

تفسیر نمونه جلد 10

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان و نام پدیدآور : تفسیر نمونه/ بقلم جمعی از نویسندگان؛ زیرنظر ناصر مکارم شیرازی.

مشخصات نشر : طهران. : دارالکتب الاسلامیه ، 1353.

مشخصات ظاهری : ج.

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی

یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد دوم، 1353.

یادداشت : کتابنامه.

شماره کتاب شناسی ملی :

برچسب‌ها: