تفسیر نمونه جلد 15

14:01 - 1397/04/12
تفسیر نمونه

تفسیر نمونه

مشخصات کتاب

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پدیدآور : تفسیر نمونه/ بقلم جمعی از نویسندگان؛ زیرنظر ناصر مکارم شیرازی.
مشخصات نشر : طهران. : دارالکتب الاسلامیه ، ۱۳۵۳.
مشخصات ظاهری : ج.
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد دوم، ۱۳۵۳.
یادداشت : کتاب نامه.
شماره کتاب شناسی ملی : ۵۴۲۴۵

برچسب‌ها: