پی نوشــــــــــــــــت

20:50 - 1394/04/08

1) وسائل الشیعه، ج 17، ص 66.
2) الكافی، ج 5، ص 84.
3) همان، ص 78.
4) وسائل الشیعه، ج 17، ص 63.
5) الكافی، ج 5، ص 92.
6) همان، ج 5، كتاب المعیشه، ح 1.
7) نهج البلاغه، نامه 31.
8) وسائل الشیعه، ج 15، ص 193.
9) تحف العقول، ص 322.
10) همان، ص 381.
11) طلاق/2و3.
12) تهذیب الاحكام، ج 6، ص 323.
13) اصول كافی، باب من لا تستجاب دعوته، حدیث 2.
14) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 174.
15) اسراء/29.
16) اسراء/29.
17) وسائل الشیعه، ج 17، ص 66.
18) تفصیل فرمایشات آن حضرت رامی توان در كتاب وسائل الشیعه، ج 17، ص 83 و تحف العقول ص 331، 338 مطالعه كرد.
19) ابراهیم/12.
20) وسائل الشیعه، ج 17، ص 42.
21) همان.
22) وسائل الشیعه، ج 17، ص 39.
23) اسدالغابه، ج 2، ص 169.
24) وسائل الشیعه، ج 17، ص 17.
25) نور/37.
26) وسائل الشیعه، ج 17، ص 14و15.
27) الكافی، ج 5، ص 134؛ بحارالانوار، ج 47، ص 384.
28) الكافی، ج 5، ص 92.
29) وسائل الشیعه، ج 17، ص 435.
30) الكافی، ج 5، ص 72.
31) وسائل الشیعه، ج 17، ص 34.
32) تهذیب الاحكام، ج 1، ص 377.
33) اصول كافی، باب الذنوب، حدیث 9.
34) وسائل الشیعه، ج 17، ص 34.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.