صوفیه

11:26 - 1394/05/15

3. تأثیر در من هوان
من هوان مكتبی اسلامی در چین است كه به دنبال رواج افكار صوفیه در چین، در مناطق شمال غربی این كشور به وجود آمد و رشد نمود. پیروان آن بیشتر از مسلمانان هوی، بائوانی، دونگ سیانگ و سالار هستند. فرقه‌های مذهبی من هوان در چین عبارت اند از: چهار من هوان بزرگ: صوفیه، قدریه، كبرویه و جهریه و بیش از چهل من هوان فرعی. افكار مذهبی من هوان به وضوح تحت تأثیر افكار صوفیه قرار دارد. هماهنگی بین آسمان و انسان، عقیده مشترك صوفیه و من هوان بوده، هدف نهایی آنها از طریق انجام وظایف مذهبی است. افكار مذهبی صوفیه در دورانهای مختلف در شكل گیری، پیشرفت و تحول افكار مذهبی من هوان تأثیر ژرفی داشته است.
من هوان اسلامی چین هر چند از نظر افكار مذهبی بیشتر تحت تأثیر تئوری صوفیه قرار دارد، ولی نفوذ فرهنگ اسلامی ایران در من هوان و مكتب مذهبی چین نیز خیلی عمیق است؛ به گونه‌ای كه در كتاب «شرح مختصر مكتبهای اسلامی در نینگ شیا» آمده است كه روز چهاردهم ماه رمضان، عید فاطمه است؛ زیرا گفته می‌شود كه فاطمه دختر محمد و زن علی در آن روز درگذشت. زنان مسلمان چین در آن روز برای یادبود روز فاطمه پول جمع آوری نموده، غذا تهیه می‌كنند و از آخوند دعوت می‌نمایند تا برایشان قرآن و نماز بخواند. همه اینها نشانگر نفوذ شیعه در بین مسلمانان چین است. علاوه بر این، در مناطق خه نان، خه بئی و شان دونگ، مسلمانان هوی هنگام ازدواج، عقد نكاح را به زبان فارسی می‌خوانند و هنگام تشییع جنازه، قرآن را با زبان فارسی قرائت می‌كنند كه این نشانگر نفوذ وسیع فرهنگ اسلامی ایران در جامعه مسلمانان چین است.
من هوان كبرویه، یكی از چهار من هوان بزرگ اسلامی چین، معتقد است كه در تئوری مذهبی من هوان، آثار تفكر شیعه وجود دارد. در كتاب «من هوان كبرویه اسلامی چین» آمده است كه كبرویه به علی، خلیفه چهارم بعد از محمد، خیلی احترام می‌گذارند؛ آنها علی را این طور مدح می‌كنند: «ای علی، شما شیر دروازه بهشت و گوهر شب نما و پشتیبان همه غریبان هستی؛ شما چراغ مسیر راه درست و راهنمای همه فقیران و معلم همه افراد مستعد و توانا می‌باشید.
همچنین آنها معتقدند كه علی شخصیتی با هوش و شجاع است و پدر عقل و دانش است. به نظر آنان امام مهدی علیه السلام كه غایب شده، حتما ظهور خواهد كرد. افزون بر این، آنها به زیارت اماكن مقدس، گرامی داشت عاشورا، پوشیدن لباس سبز و وعظ به زبان فارسی عادت دارند كه همه اینها نشانه خصلتهای شیعه است.

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.