راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی

11:32 - 1394/05/15

با پذیرش قطعنامه 598، عده‌ای در كشور ما احساس كردند كه دشمن دست از تهاجم برداشته است و به طرف رفاه و بی خیالی حركت كردند؛ غافل از اینكه تهاجم نظامی تمام شد، ولی دشمن، قسم خورده است كه دین و قرآن را از ما بگیرد و چون احساس كرد در تهاجم نظامی شكست خورده است، تهاجم فرهنگی را علیه ما آغاز كرد.
ای كه آسوده نشینی لب ساحل، برخیز                            كه تو را كار به گرداب و نهنگ است هنوز
سالها است كه در كشور ما بحث تهاجم فرهنگی مطرح بوده ولی برای مقابله با آن، موفقیت چندانی كسب نشده است. در این نوشته ده راهكار جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی ارائه می‌شود. ان شاء اللّه مفید واقع شود.
راههای مقابله با تهاجم فرهنگی
1. باور همه مسئولین
در تهاجم نظامی، جنگ را همه باور كرده بودند. در تمام وزارتخانه‌ها ستاد جنگ تشكیل شده بود، اما متأسفانه تهاجم فرهنگی را هنوز بعضی از مسئولین باور نكرده‌اند.
اگر در تمام نهادها و ارگانها تهاجم فرهنگی را جدی بگیرند و حداقل در محدوده مسئولیت خود، مروج فرهنگ اسلامی باشند و با تهاجم فرهنگی مبارزه كنند، موفقیت خواهیم داشت.
2. استفاده صحیح از امكانات فرهنگی
در زمان جنگ، با وجود كمبود امكانات نظامی، همه استفاده صحیح از امكانات را سرلوحه برنامه خود قرار داده بودند، ولی در تهاجم فرهنگی با وجود امكانات بسیار خوب و مناسب، با سابقه فرهنگی درخشان و میراث فرهنگی غنی، نیروهای فرهنگی مجرب و متخصص مردمی، فرهنگ دوست و فرهنگمدار، متأسفانه بنحو مطلوب از امكانات و نیروهای فرهنگی استفاده نمی‌شود، و این یا به طور عمد است و یا به خاطر ناشی گری دست اندركاران مربوطه.
3. هماهنگی بین نیروها و دستگاههای فرهنگی
برای اجرای یك عملیات نظامی، نیروهای عمل كننده، بایگانهای مستقر در منطقه، هماهنگی انجام می‌دادند؛ اما در بحث تهاجم فرهنگی و مبارزه با آن، هر كدام از نهادهای فرهنگی، ساز خود را كوك كرده اند و طبل و دهل خود را می‌نوازند و به نحوی زحمات دیگری را خنثی می‌كنند.
4. احساس درد دین
در تهاجم نظامی، همه درد را حس كردند. درد دین، درد خاك و ناموس، درد میهن و همه گفتند: لبیك؛ اما در تهاجم فرهنگی، بعضی از افراد نه تنها درد را احساس نمی‌كنند، بلكه درد را استقبال می‌كنند و به جای تهاجم فرهنگی بحث تعامل فرهنگی، را مطرح می‌كنند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.