اعتقادات

تعقل نکردن
ای کاش اهل تعقل بودیم 09:21 - 1395/05/08 بازدید: 936

چکیده: گناهکاران در فردای قیامت می گویند: ای کاش ما عقل خود را بکار بسته بودیم

صیاد فرصتها  باشیم
صیاد فرصتها باشیم 18:43 - 1395/05/07 بازدید: 544

چکیده:  صید فرصت ها هنر و مهارت می خواهد، مهارتی ارزشمند و زیبا که استفاده صحیح را در زندگی ممکن می سازد.

کمک به نیازمندان پلی به سوی بهشت
کمک به نیازمندان پلی به سوی بهشت 13:19 - 1395/05/06 بازدید: 1886

چکیده: نقش ایمان بخدا و روز قیامت در کیفیت کمک کردن به خلق، نقشی اساسی دارد.

اوج لذت جنسی
سه سکانس از لذت های مجاز و ممنوعه 10:07 - 1395/05/05 بازدید: 1837

چکیده: حربه شهوت و ارتباط جنسی یکی از اساسی ترین عوامل جهنمی شدن افراد به شمار می آید.

حرام‌خواری
حقوق نجومی؛ عذاب نجومی! 09:27 - 1395/04/30 بازدید: 715

چکیده:حقوق نجومی=عذاب نجومی

 مدرن ترین ترازوی دیجیتال در قیامت
فوق مدرن ترین ترازوی دیجیتال در قیامت 09:14 - 1395/04/30 بازدید: 922

چکیده: دقیق ترین حسابرسی ها در روز قیامت پر پا می شود، برای آن روز می بایست به خوبی عمل و  رفتار نمود.

حسرت در قیامت
عدم استفاده از فرصت عمر، حسرت قیامت 08:35 - 1395/04/27 بازدید: 1323

چکیده: عدم استفاده از فرصتهای عمر، حسرت روز قیامت را در پی دارد.

آمادگی
برای آن روز آماده ایم؟ 18:36 - 1395/04/19 بازدید: 1615

چکیده:باید سعی کنیم با انجام عمل صالح و دوری از گناهان، خود را برای آخرت آماده کنیم.

معاد و حیوانات
حیوانات در قیامت 19:58 - 1395/04/17 بازدید: 1849

چکیده: حیوانات هم می‌فهمند؛ آن‌ها هم در قیامت محشور می‌شوند. بعضی از انسان‌ها هم به شکل حیوان محشور می‌شوند.

زمان در قیامت
دزد مجازی زمان... 19:01 - 1395/04/17 بازدید: 731

چکیده: دزدی زمان بزرگ‌ترین آسیب فضای مجازی است. در روز قیامت این دزدی مشخّص می‌شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.