مواعظ اخلاقی

ایثار در قرآن
ایثار در قرآن 09:44 - 1399/11/02

ایثار در قرآن

ایثار یکی از بهترین صفات و بر گرفته از اخلاق حسنه است، در قرآن این کتاب زندگی برای ایثار انواعی را بر شمرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

خدا برايم كافي است
خدا برايم كافي است 11:38 - 1399/10/29

خدا برايم كافي است

مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران قابل فهم باشد و وقت انسان برایمان کم... شکر، که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی هاست و مرحم تمام زخم هاست...

وصیت نامه امام خمینی به جوانان
وصیت نامه امام خمینی به جوانان 09:09 - 1399/10/29

وصیت نامه امام خمینی به جوانان

تأثیر دوست در سرنوشت انسان
دوست‌های عِطرآگین در مقابل دوست‌های آتشین 10:26 - 1399/10/27

-رفیق خوب انسان را به سعادت و خوشبختی و رفیق بد آدمی را به شقاوت و بدبختی می‌کشاند.

ترس خوب است اگر...
ترس خوب است اگر... 15:31 - 1399/10/24

- ترس خوب است اگر باعث تنبه و آگاهی فرد شود.

تقویت اراده در اسلام
تقویت اراده در اسلام 10:02 - 1399/10/14

تنها با اراده قوی است که انسان به مدارج عالی و کمالات بلند می‌رسداراده قوی انسان ها همه کمبودها و نارسائیها و ضعف ها را جبران می کند.

 حدیث ثقلین
حدیث ثقلین 14:53 - 1399/10/10

بهترین منبع برای شناسایی اسوه ها، قرآن است كه پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله آنرا ثقل اكبر نامیده است، قرآن كریم این افراد اسوه را اولوا الالباب یعنی صاحبان خرد می نامد.

انواع امتحانات الهی
انواع امتحانات الهی 14:08 - 1399/10/10

براى پیروزى در آزمایشِ ترس از دشمن، نیاز به توكّل و یاد خداست و براى مبارزه با كمبودها، نیاز به صبر است.

توبه جوان
توبه جوان 10:46 - 1399/10/10

روزهای بهاری بود، نسیم روحبخش بهاری در حال وزیدن بود که صبح علی یک دفعه بیدار شد صدای اذان صبح با نسیم بهاری هم آهنگ بود علی به حیاط خانه رفت و قدمی زد، صدای اذان تلنگری بود که ...

تولدی دوباره
تولدی دوباره در آغوش خدا 18:05 - 1399/09/24

- تولد انسان، فقط منحصر در روزی نیست که انسان پا به جهان هستی می‌گذارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.