مشاوره

تحمل شهادت آری، تحمل دختر شیعه نه 23:24 - 1397/11/16 بازدید: 476

در تعجبم از دختران مذهبی و دغدغه مند و دوستدار شهدا

فراوان دیدم دخترانی که حاضرن شوهرشونو بفرستن سوریه و عراق، تا از ناموس شیعه و غیرشیعه درعراق و سوریه دفاع کنه.

اما تو‌کشور خودش،برا حفظ ناموس شیعه از گناه،تنهایی و مشکلات، حاضر نیست به شوهرش اجازه ازدواج مجدد بده.

فرهنگ سازی برای تعدد زوجات 23:23 - 1397/11/16 بازدید: 1558

برای ترویج تعدد زوجات اول باید فرهنگ سازی و سپس اقدام کرد؟ یا می توان در کنار فرهنگ سازی دست به اقدام زد؟

با یک دل دو معشوق نمیتوان داشت مانع تعدد زوجه است!؟ 13:34 - 1397/11/14 بازدید: 452

-با یک دل هم می‌توان به افراد زیادی محبت کرد!

حق ازدواج برای انسان 12:44 - 1397/11/14 بازدید: 194

-

تعدد زوجات؛تقسیم عشق نیست بلکه تکثیر عشق هست. 11:25 - 1397/11/14 بازدید: 72

-

تعدد زوجات؛تقسیم عشق نیست بلکه تکثیر عشق هست.

سوال؛در تعدد زوجات مرد نمی تواند همزمان به دو همسر ویا بیشترابراز علاقه بکند و به این دلیل ما خانم ها با تعدد زوجات مخالف هستیم!؟

اسلام و تعدد زوجات 11:06 - 1397/11/14 بازدید: 73

-

چند همسری و عادت ماهیانه خانم ها... 10:49 - 1397/11/14 بازدید: 77

 یک سوال مهم از خانم ها؛ همه خانم ها عادت ماهیانه دارند و معمولا هفت روز از ماه نمی توانند شهوت مردان خود را بر طرف بکنند و شهوت یک مرد زمان مشخصی ندارد وهرچند شهوت در بین مردان مختلف هست،اما کمتر مردی پیدا می شود که در زمان عادت ماهیانه خانمشان میل به همبستری نداشته باشد اما عادت ماهیانه خانم ها مانع می شود پس مردان در این زمان چه بکنند؟

تعدد زوجات در میان ملت ها 21:59 - 1397/11/12 بازدید: 74

-تعددزوجات اختصاص به اسلام ندارد. اسلام در مرحله اول، بر تک همسری تأکید می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.