فرق، ادیان و مذاهب

خصومت دراویش با حاج قاسم 11:29 - 1398/10/28

درویشی دلیل عدم تسلیت‌گویی سران تصوف را، انتشار متن تسلیت‌گویی گروهک تروریستی طالبان می‌داند!

آیا در کتاب مقدس، عیسی مسیح خداست؟ 22:16 - 1395/07/25

با ارجاع به خود کتاب مقدس و  نشان دادن این که عیسی بنده‌ی خدا و نه خداست، ساختمان مسیحیت تبشیری فرو می‌ریزد.

فرق عملیات انتحاری و استشهادی 08:37 - 1395/04/30

چکیده:

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.