دانش آموزی

نمایشنامه کوتاه روز حسرت

09:43 - 1400/09/01

-نمایشنامه عروسکی کوتاه، نمایشنامه عروسکی برای دبستان، موضوع برای نمایشنامه عروسکی، نمایشنامه طنز اخلاقی، نمایشنامه طنز خنده دار
 

شعر شکر خدا کودکانه

شکر خدا
13:54 - 1400/08/30
پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»

13:52 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»،پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»،پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»

شعر نماز کودکانه

شعر نماز
13:37 - 1400/08/30
پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»

13:29 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»،پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»،پادکست مذهبی برای کودکان «ثواب زیاد زحمت انداختن فرشتگان است»

شعر بنام خدا

شعر نام خدا
13:22 - 1400/08/30

اگر اول هرکاری (مثل درس خوندن، خوردن، خوابیدن، بلند شدن و نشستن و... ) بسم الله بگیم 
و اون کار رو با نام خدا شروع کنیم، 

حرف خدا برای کودکان «چهار حرف بسیج»

11:04 - 1400/08/30

حرف خدا برای کودکان «چهار حرف بسیج»،حرف خدا برای کودکان «چهار حرف بسیج»،حرف خدا برای کودکان «چهار حرف بسیج»،حرف خدا برای کودکان «چهار حرف بسیج»

قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!

قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!
10:59 - 1400/08/30

قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!،قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!،قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!،قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!،قصه کودکانه و آموزنده خدا به من نیاز داره؟!

پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»

10:21 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»،پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»،پادکست مذهبی برای دانش آموزان «نماز کلید بهشت»

پادکست مذهبی «نماز رمز قبولی عبادات»

10:16 - 1400/08/30

پادکست مذهبی «نماز رمز قبولی عبادات»،پادکست مذهبی «نماز رمز قبولی عبادات»،پادکست مذهبی «نماز رمز قبولی عبادات»،پادکست مذهبی «نماز رمز قبولی عبادات»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «اجنه می‌توانند به انسان صدمه بزنند؟»

14:03 - 1400/08/29

پاسخ به شبهات دانش آموزی «اجنه می‌توانند به انسان صدمه بزنند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «اجنه می‌توانند به انسان صدمه بزنند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «اجنه می‌توانند به انسان صدمه بزنند؟»

حرف خدا برای کودکان «پسر کلاه سرت نره»

13:16 - 1400/08/29

حرف خدا برای کودکان «پسر کلاه سرت نره»،حرف خدا برای کودکان «پسر کلاه سرت نره»،حرف خدا برای کودکان «پسر کلاه سرت نره»

صفحه‌ها