دانش آموزی

پاسخ به شبهات دانش آموزی «حجاب نداشتن در خارج»

14:14 - 1400/08/26

پاسخ به شبهات دانش آموزی «حجاب نداشتن در خارج»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «حجاب نداشتن در خارج»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «حجاب نداشتن در خارج»

تغذیه سالم کودکان

14:10 - 1400/08/26
پاسخ به شبهات دانش آموزی «اشکال قربانی کردن فرزند توسط پدر؟»

14:05 - 1400/08/26

پاسخ به شبهات دانش آموزی «اشکال قربانی کردن فرزند توسط پدر؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «اشکال قربانی کردن فرزند توسط پدر؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «اشکال قربانی کردن فرزند توسط پدر؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «من دوست دارم دین زرتشت را انتخاب کنم؟»

13:58 - 1400/08/26

پاسخ به شبهات دانش آموزی «من دوست دارم دین زرتشت را انتخاب کنم؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «من دوست دارم دین زرتشت را انتخاب کنم؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «من دوست دارم دین زرتشت را انتخاب کنم؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدا چگونه به وجود آمده؟»

13:48 - 1400/08/26

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدا چگونه به وجود آمده؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدا چگونه به وجود آمده؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدا چگونه به وجود آمده؟»

معرفی کتاب خانم مربی

 جزوه فعالیت های پرورشی اجتماعی
10:59 - 1400/08/26

کتاب خانم مربی به دنبال انتقال تجربیات موفق تربیتی است که موضوعات مختلف فرهنگی با رعایت کیفیت، عمق، تنوع و شیوایی، به‌عنوان شاخصه‌های کار مفید تربیتی و انسان‌ساز است. محتوای جذاب و نکات ظریف تربیتی بسیاری که در این کتاب آمده است، باعث می‌شود خانم مربی را کتاب کار معلمان و مربیان و کتاب کار مادران و همسران جوان قلمداد کرد.

شعر کودکانه مذهبی «خونه‌ی زهرا سلام الله علیها»

15:07 - 1400/08/25

شعر کودکانه مذهبی «خونه‌ی زهرا سلام الله علیها»،شعر کودکانه مذهبی «خونه‌ی زهرا سلام الله علیها»،شعر کودکانه مذهبی «خونه‌ی زهرا سلام الله علیها»

نمایشنامه طنز سعی و تلاش

14:06 - 1400/08/25

-نمایشنامه عروسکی کوتاه، نمایشنامه عروسکی برای دبستان، موضوع برای نمایشنامه عروسکی، نمایشنامه طنز اخلاقی، نمایشنامه طنز خنده دار

 

پاسخ شبهات دانش آموزی «انسان با وجود عقل چه نیازی به دین دارد؟»

14:02 - 1400/08/25

پاسخ شبهات دانش آموزی «انسان با وجود عقل چه نیازی به دین دارد؟»،پاسخ شبهات دانش آموزی «انسان با وجود عقل چه نیازی به دین دارد؟»،پاسخ شبهات دانش آموزی «انسان با وجود عقل چه نیازی به دین دارد؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «دین مانع پیشرفت کشورهای اسلامی است؟»

13:21 - 1400/08/24

-

چگونه دانش آموزان را جذب خود کنیم؟؟؟

11:07 - 1400/08/24

-

اگر می‌خواهی از زندگی‌ات لذت ببری این کار را حتما انجام بده

10:52 - 1400/08/24

-

صفحه‌ها