دانش آموزی

کارخانه بازیافت گناه!

09:33 - 1400/08/19

کارخانه بازیافت گناه! تبدیل گناه به ثواب، یبدل الله سیئاتهم حسنات، کارخانه بازیافت گناه! تبدیل گناه به ثواب، یبدل الله سیئاتهم حسنات

پاسخ به شبهات جوانان«اختلاف مراجع با هم »

13:56 - 1400/08/18

پاسخ به شبهات جوانان«اختلاف مراجع با هم »،پاسخ به شبهات جوانان«اختلاف مراجع با هم »،پاسخ به شبهات جوانان«اختلاف مراجع با هم »،پاسخ به شبهات جوانان«اختلاف مراجع با هم »

اول: مراجع و علما در اصل دین مثل خدا یکی است و پیامبر و امامان چه کسانی هستند و قیامت و بهشت و جهنمی هست و خداوند عدالت دارد و به کار نیک پاداش می‌دهد و کار بد را عذاب می‌کند و در واجبات و محرمات با هم اختلاف ندارند بلکه در جزئیات دین و احکام آن هم در مسائل مستحب و احتیاطی است که اختلاف دارند و در واجبات و محرمات اختلاف ندارند.

دوم: هر علم و چیزی که در نظر بگیری متخصصان آن در اصول با هم اختلاف ندارند بلکه در فروع و جزئیات آن با هم اختلاف دارند. شما همین فوتبال را در نظر بگیرید که همه با آن آشنا هستید، تمام کارشناسان و قانونگذاران فوتبال در اصول آن اتفاق دارند مثلا هیچ کارشناس و قانونگذار فوتبال نیامده بگوید در فوتبال هر تیم به جای یازده نفر ده یا سیزده نفر بازی کنند یا هیچ متخصص فوتبال نگفته است به جای یک توپ برای همه به هر کدام یک توپ بدید تا برای خودشان بازی کنند. ولی در مسائل جزئی با هم اختلاف نظر دارند مثلا یک کارشناس می­گه اگر بازیکن توپ و پای بازکن دیگر را با هم بزند خطاست و یک کارشناس دیگه می­گه نه خطا نیست چون توپ را اول زده، یکی دیگه می­گه هم خطاست هم کارت زرد دارد. خلاصه در مسائل جزئی اختلاف نظر دارند، در دین هم متخصصین دین بر سر اصول دین و واجبات و محرمات اختلاف ندارند بلکه بر سر فروعات و مستحبات و احتیاط­هاست که اختلاف دارند.

سوم: و در واقع اختلاف علما و مراجع اختلاف نیست بلکه تفاوت دیدگاه است مثلا در ماه رمضان گفتند اگر در آخر ماه رمضان ماه جدید دیده شود رمضان تمام است و عید فطر است. حال یک عالم می­گه اگر ماه با چشم دیده شود عید فطر است و یک عالم دیگر می­گوید ماه دیده شود به هر طریقی چه با چشم چه با دوربین و تلسکوپ دیده شود عید فطر است. این اختلاف نیست بلکه تفاوت دیدگاه در نوع دیدن است.

چهارم: از همه‌ی این دلایل مهم تر نبود حضور امام معصوم علیه السّلام که با علم کامل جواب سوالات را کامل و دقیق بیان کند و علما به خاطر اینکه به طور مستقیم به امام معصوم دسترسی ندارند تا جواب را کامل و دقیق از خود امام بپرسند به منابع و مدارکی که از امام معصوم علیه السّلام رسیده احکام را به دست می‌آورند. به این خاطر ممکن است یک مدرک یا منبعی برای یک عالم معتبر باشد ولی برای یک عالم دیگر آن مدرک نزد او اعتبارش ثابت نشده باشد و همین سبب اختلاف در برخی فتواها شود.

قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل

 قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل
13:39 - 1400/08/18

 قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل، قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل، قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل، قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل، قصه شب آموزنده و جذاب کار زیبای زبل

نمایشنامه خدا بر هر چیز تواناست

12:31 - 1400/08/17

عمو میگه:*سلام بچه های با وفا و با صفا، امیدوارم حالتون مثل ننه جون خوب خوب باشه. سلام ننه خوبی؟

(ننه در صحنه حضور دارد و ناله کنان می‌گوید:) -سلام ننه، مُردم ! دیگه نمی‌تونم! جون به لب شدم

*خدا بد نده ننه چی شده؟

-یک هفته است دارم از بیست تا مریض پرستاری می‌کنم.

*مگه از بیمارستان مریض آوردید؟

قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان

قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان
11:40 - 1400/08/17

قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان،قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان،قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان،قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان،قصه شب آموزنده و جذاب نیمه خالی لیوان

مزه‌ی نماز!

11:23 - 1400/08/17

مزه‌ی نماز! ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر

پاسخ به شبهات جوانان نیاز خدا به عبادت ما

11:22 - 1400/08/17

پاسخ به شبهات جوانان نیاز خدا به عبادت ما

تقصیر کیه؟

11:00 - 1400/08/17

تقصیر کیه؟ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (نساء/۷۹)

چقدر کثیف شده؟

10:08 - 1400/08/17

چقدر کثیف شده؟ آیا مهلت خدا به گناهکاران همیشه به نفع آنها است؟

مربی، مسئله این است!

09:25 - 1400/08/17

مربی، مسئله این است! رب العالمین، نتیجه زحمت و آزمون، اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن

پاسخ به شبهات جوانان اسلام و زور شمشیر

13:31 - 1400/08/16

پاسخ به شبهات جوانان اسلام و زور شمشیر

گرفتار رنگها

12:33 - 1400/08/16

گرفتار رنگها یا رنگ خدا؟ صبغة الله  و من أحسن من الله صبغة، گرفتار رنگها یا رنگ خدا؟ صبغة الله  و من أحسن من الله صبغة، رنگ وجودت را خدایی کن

صفحه‌ها