دانش آموزی

فقط به خاطر تو!

09:29 - 1400/08/16

فقط به خاطر تو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اخلاص، شهادت، حیات طیبه، اندیشه برتر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله

پاسخ به شبهات جوانان دین ما یا دین عربها

14:11 - 1400/08/15

پاسخ به شبهات جوانان دین ما یا  دین عربها

یه بالون بزرگ، یک بالون سبک!

10:34 - 1400/08/15

یه بالون بزرگ، یه بالون سبک، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، عزت و بزرگی حاصل کنار گذاشتن وابستگی ها است. اندیشه برتر

لاف عاشقی!

09:24 - 1400/08/15

لاف عاشقی! قلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ

پاسخ به شبهات جوانان لا اکراه فی الدین

19:48 - 1400/08/13

پاسخ به شبهات جوانان لا اکراه فی الدین، پاسخ به شبهات جوانان لا اکراه فی الدین، پاسخ به شبهات جوانان لا اکراه فی الدین

در آغوش خدا

12:38 - 1400/08/13

در آغوش خدا، لقاء الله، اندیشه برتر، افسردگی، رابطه با خدا، رفیق، در آغوش خدا، لقاء الله، اندیشه برتر، افسردگی، رابطه با خدا، رفیق

معرفی چند کتاب به مناسبت 13آبان

13 ابان
10:56 - 1400/08/13

در این نوشته سعی شد بنا به اختصار چندی از کتابهای معروف برای روز 13 ابان معرفی شود که نوعا از زبان افراد حاضر در متن حادثه بودن باشد برای اینکه درک مطلب را برای مخاطب اسان تر می کند 

این گنجشکه یا قناری؟

10:22 - 1400/08/13

این گنجشکه یا قناری؟ زینت دادن اعمال، عوض کردن اسم گناه

شبهات اعتقادی

14:02 - 1400/08/12

-

رفیق باز! لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

13:21 - 1400/08/12

رفیق باز، يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، 

قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!

قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!
13:07 - 1400/08/12

قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!،قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!،قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!،قصه شب آموزنده جذاب و شنیدنیِ دروغگو دشمن خداست!

قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!

قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!
13:01 - 1400/08/12

قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!،قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!،قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!،قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!،قصه شب جذاب و آموزنده گرگی تنبل نیست!

صفحه‌ها