دانش آموزی

قصه کودکانه و جذاب موش کوچولو و شیر وحشتناک

قصه کودکانه و جذاب موش کوچولو و شیر وحشتناک
08:42 - 1400/09/27

... بعد مار خوش خطّ و خال گفت: اتفاقاً قبل از این که تو و دم سیاه از راه برسین، ما تصمیم گرفته بودیم به طرف جنگل شلمرود بریم، اما چون می دونستیم اونجا شیر خطرناکی داره خیلی ترسیدیم و داشتیم تصمیم می گرفتیم تا جای دیگه ای بریم که تو رسیدی و این ماجرا رو برای ما تعریف کردی! حالا خیالمون راحت شده که می تونیم به اون جا بریم و از هیچ چیزی نترسیم.

دم دراز که این رو شنید آب دهانش رو به زور قورت داد و گفت: باشه هیچ مشکلی نیست. من از هیچ حیوونی نمی ترسم. خیالتون راحت.

اون ها همگی به طرف جنگل شلمرود به راه افتادن. توی راه همه با هم شوخی می کردن و می خندیدن و گاهی سر به سر هم می ذاشتن. تا این که ناگهان، یه صدای غُرِّش وحشتناکی رو شنیدن! همه اون ها مثل یه تکّه چوب، سر جای خودشون خشک شدن.
اون ها از چیزی که می دیدن خیلی وحشت کرده بودن! اون یه شیر بزرگ و وحشتناک بود...

پاسخ به شبهات دانش آموری «گذشته پیامبران و امامان را باور کنیم؟»

قبول گذشته امامان
14:57 - 1400/09/24

پاسخ به شبهات دانش آموری «گذشته پیامبران و امامان  را باور کنیم؟»،پاسخ به شبهات دانش آموری «گذشته پیامبران و امامان  را باور کنیم؟»،پاسخ به شبهات دانش آموری «گذشته پیامبران و امامان  را باور کنیم؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «هابیل و قابیل و گروه خونی انسان‌ها»

هابیل و قابیل و گروه خونی
14:50 - 1400/09/24

پاسخ به شبهات دانش آموزی «هابیل و قابیل و گروه خونی انسان‌ها»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «هابیل و قابیل و گروه خونی انسان‌ها»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «هابیل و قابیل و گروه خونی انسان‌ها»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «هابیل و قابیل و گروه خونی انسان‌ها»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «آخرتی که ندید چطور با قاطعیت می‌گوید وجود دارد؟»

آخرتی که دیده نشده چطور اثبات می‌شود
13:59 - 1400/09/24

پاسخ به شبهات دانش آموزی «آخرتی که ندید چطور با قاطعیت می‌گوید وجود دارد؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «آخرتی که ندید چطور با قاطعیت می‌گوید وجود دارد؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «آخرتی که ندید چطور با قاطعیت می‌گوید وجود دارد؟»

حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»

مرا یاد کن تا تو را یاد کنم
13:55 - 1400/09/24

حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»،حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»،حرف خدا برای کودکان «مرا یاد کن تا تو را یاد کنم»

قصه سوره قارعه

قصه سوره قارعه
12:41 - 1400/09/24

قصه سوره قارعه

سوره همزه برای کودکان

سوره همزه برای کودکان
11:09 - 1400/09/24

وای بر هر عیب جوی هرزه زبان

فایده های شگفت انگیز آیة الکرسی

فایده های شگفت انگیز آیة الکرسی
09:22 - 1400/09/23

بعضی ازفایده های خواندن آیت الکرسی

تولد حضرت زینب سلام الله علیها 

تولد حضرت زینب سلام الله علیها 
09:12 - 1400/09/23

-تولد حضرت زینب سلام الله علیها 
حضرت زینب سلام الله علیها، خواهر کوچک امام حسین علیه السلام هستن
اینقدر خدا این دختر رو رو دوست داره که اسمش رو خودش گذاشت. یعنی فرشته وحی رو فرستاد پیش پیامبر و گفت: اسمش رو زینب بگذار.
زینب یعنی زینت و زیبایی پدر

شعر نماز اول وقت کودکانه

شعر نماز اول وقت کودکانه
08:59 - 1400/09/23

شعر نماز اول وقت کودکانه

پاسخ به شبهات دانش آموزی «دوستم قبلا به من توجه داشت الان ندارد؟»

دوست کم توجه من
08:53 - 1400/09/23

پاسخ به شبهات دانش آموزی «دوستم قبلا به من توجه داشت الان ندارد؟»

مسابقه گل‌های محمدی

مسابقه گل‌های محمدی
08:23 - 1400/09/23

-حدیث امام صادق (علیه السلام)  درباره  امام زمان (عجل الله فرجه)

صفحه‌ها