قرآن

تکبر از منظر قرآن و حدیث

19:28 - 1402/09/01

یکی از مهمترین عامل سقوط انسان تکبر و غرور است و این غرور بود که ابلیس را از درگاه خداوند متعال رانده کرد.

بخل از منظر قرآن و حدیث

19:21 - 1402/09/01

بخل یکی از صفاتی هست که اسلام آن را نهی کرده همانگونه که انفاق صفت فضیلت شمرده میشود بخل صفت رذیلت شمرده میشود.

خیانت یکی از گناهان و رذایل اخلاقی

20:14 - 1402/08/29

خیانت در امانت از پست ترین گناهان كبيره است که معنای جامع و گسترده ای دارد.

گمان بد موجب بی آبرویی مومن

19:11 - 1402/08/28

یکی از مسائلی که اسلام به شدت از آن نهی کرد تجسس و بدگمانی است. زیرا پایه آبروی فرد در میان است و آبروی مومن مهمترین مسئله در اسلام است.

پر رنگ شدن اشاعه فحشاء امروزه با وجود ارتباط مجازی

21:26 - 1402/08/27

یکی از گناهانی که اسلام به آن اشاره کرد اشاعه فساد و فحشا است که امروزه به دلیل ارتباط مجازی این امر آسانتر شده است.

چرا گوشت خوک حرام است

خوک
11:21 - 1402/08/24

این آیات موارد استثناء حرمت گوشت خوک را بیان می‌کنند، و آن در هنگام اضرار است، که خوردن گوشت خوک جایز است، مثلا در بیابانی بدون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد در صورتی که به مقدار حفظ جان از آن استفاده کنند و از حد تجاوز ننمایند بر آنها ایرادی نیست.

غیبت یکی از گناهان و رذایل اخلاقی

18:36 - 1402/08/22

از غیبت پرهیز کن زیرا غیبت خورش سگهای جهنم است.

دروغ یکی از گناهان و رذایل اخلاقی

18:34 - 1402/08/21

دروغ، ریشه ی بسیاری از رذایل اخلاقی کلید گناهان که دینی است.

نکوهش اعتزال و دنیا گریزی

17:38 - 1402/08/20

پرهیزکاران با اهل دنیا در دنیایشان ،مشترکند ولی اهل دنیا در آخرت با آنان شریک نیستند.

نکوهش کثرت طلبی و دنیا دوستی

17:32 - 1402/08/20

دنیا و آنچه در دنیا هست همگی ملعون و پست و بیهوده است مگر اینکه رضایت خداوند در آن باشد.

قرآن راهنما انسان

23:50 - 1402/08/18

بهترین راه و روش برای هدایت زندگی دنیایی و سعادت دنیا و آخرت عمل صحیح به مضامین کتاب خداوند میباشد.

محبت اهل بیت ریشه ی قرآنی و حدیثی

20:43 - 1402/08/17

به درستی که من دو چیز وزین و گرانبها را در میان شما برجای میگذارم تا زمانی که به این دو تمسّك جستید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و خاندانم زیرا این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

صفحه‌ها