اربعین حسینی ارسال رصد

معجزه

آوردن قرآن توسط پیامبر جلوه‌ای از اعجاز قرآن 22:55 - 1396/04/22

نزول قرآن بر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) که شخصی عادی و در ظاهر ناآشنا با خواندن و نوشتن بود خود جلوه‌ای از اعجاز قرآن است.

علم و معرفت معجزه جاوید 12:10 - 1396/04/22

برای اثبات معجزات نیازی به علم و تکنولوژی امروزی نیست بلکه وجود تواتر در این حوادث یکی از راهکارهاست، علاوه برآن وجود قرآن معجزه جاویدان پیامبر خاتم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم‌ اکنون در دسترس بشر است.

گیاهان و اعجاز قرآن 09:12 - 1396/04/22

گوشه‌ای از اعجاز علمی قرآن برخواسته از حکایت این کتاب از زوجیت گیاهان است.

بررسی سندی کتاب فصل الخطاب 06:53 - 1396/04/22

سند غالب روایات کتاب فصل الخطاب ضعیف است.

تحریف تمام کتاب‌های آسمانی غیر از قرآن 06:49 - 1396/04/22

موقتی بودن و نبود ساختار زبانی قوی در دوران نزول تورات و انجیل دلیل تحریف این کتاب‌های آسمانی است.

روایات شاهدی بر عدم تحریف قرآن 06:41 - 1396/04/22

عرضه روایات به قرآن نشان می‌دهد که قرآن دچار تحریف نشده است.

حواله دادن به قرآن، شاهدی بر عدم تحریف قرآن 06:38 - 1396/04/22

وجود فتنه‌ها در طول تاریخ شاهدی برای عدم تحریف قرآن است.

خاتمیت دلیلی محکم بر عدم تحریف قرآن 06:30 - 1396/04/21

خاتمیت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یکی از نشانه‌های عدم تحریف قرآن است.

تاریخ و حفظ قرآن از تحریف 06:25 - 1396/04/21

تأکیدات پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و توجه مسلمین به قرآن، یکی از مهم‌ترین دلایل حفظ قرآن از تحریف است.

حدیث ثقلین شاهدی برای عدم تحریف قرآن 06:20 - 1396/04/19

حدیث ثقلین به این نکته اشاره دارد که قرآن تحریف نشده است.

قرآن با تورات و انجیل بسیار متفاوت است 13:21 - 1396/04/15

-قرآن کریم چون از جانب خداوند متعال آمده و الفاظ آن نیز از جانب خداست، بشری نبوده و قابل تحریف نیست.

تواتر پلی برای اثبات معجزات 14:42 - 1396/02/01

یکی از شبهاتی که در مورد معجزه وجود دارد این است که معجزات، حوادث تاریخ هستند از این‌رو نمی‌توان به آنان علم پیدا کرد؛ در پاسخ  می‌گوییم: معجزات در طول تاریخ بر اساس تواتر اثبات شده‌اند و تمام انسان‌های عاقل نیز تواتر را قبول دارند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.