معجزه

خارق العاده
کرامت‌های پیروان ادیان 13:42 - 1396/02/01

انجام کارهای خارق العاده از سوی برخی از پیروان دیگر ادیان، سبب حقانیت ایشان نمی‌شود، زیرا عملی که خارق العاده باشد و همراه تحدی دلیل صدق دعواست.

تکنولوژی
پیشرفت علم و معجزات 15:09 - 1396/01/24

یکی از سوالاتی که در مورد معجزه مطرح است این نکته می باشد، که آیا با پیشرفت علوم، این امکان برای مردم عادی وجود دارد که معجزه را انجام دهند؟ در پاسخ به این سوال، بر اساس مبنایی که در تعریف معجزه بیان شد، هیچگاه علم نمی تواند مانند معجزات پیامبران الهی را بیاورد.

معجزه
انکار معجزه به خاطر تعارض ادیان 13:46 - 1396/01/24

برخی گمان کرده اند، که وجود معجزه در ادیان مختلف دلیلی بر بطلان دیگر ادیان است، از این رو معجزه را انکار کرده اند. حال آنکه چنین برداشتی صحیح نیست.

معجزه
عقل، تفکیک کننده‌ی عصای موسی و گوساله سامری 14:41 - 1396/01/20

خداوند متعال عقل را به عنوان حجت الهی بین خویش و انسان ها قرار داده است، به همین خاطر عقل است که میان معجزه و امور خارق العاده تفاوت قائل می شود.

مکاتب
مبارزه‌طلبی، راه‌کاری برای اثبات حقانیت یک مکتب 12:03 - 1396/01/20

برای اثبات حقانیت یک مکتب، نمی‌توان به انجام کارهای خارق‌العاده از سوی برخی از طرفداران آن مکتب اکتفا کرد، بلکه یک مکتب که ادعای هدایت جامعه به سوی رستگاری را دارد، باید بتواند با تحدی کردن دیگر مکاتب را از میدان خارج کند.

سنخیت
معجزه و قانون سنخیت 14:14 - 1396/01/19

برخی قانون سنخیت علی و معلولی را دلیل انکار معجزه بیان کرده‌اند، در حالی‌که بین این قانون و معجزه اصلا تعارضی نیست و معجره با علت خودش کاملا سنخیت دارد.

کرامت
معجزه زبان خداست بر خلاف کرامت 15:50 - 1396/01/14

کرامت و معجزه از جهت ماهیت، یکی هستند؛ ولی معجزه همراه با ادعای منصبی از سوی خداوند متعال است، به همین خاطر با تحدی و مبارزه طلبی همراه است، ولی کرامت این ویژگی را ندارد.

معجزه
«معجزه» در اندیشه‌ی متفکران مسلمان 12:52 - 1396/01/02

متکلمان و اندیشمندان اسلامی در تعریف معجزه گفته‌اند: «معجزه، امری خارق العاده‌ است كه با اراده خداى متعال از شخص مدّعى نبوت، ظاهر می‌شود و نشانه صدق ادّعاى اوست.»

معجزه
معجزه در اندیشه غرب 12:10 - 1395/12/30

اندیشمندان غربی معجزه را این گونه تعریف کرده اند که، «معجزات افعال مستقیم خداوند هستند، که ناقض قوانین طبیعی‌اند.» این تعریف دو اشکال اساسی دارد یکی عدم جامعیت دوم متناقض بودن.

دلالت معجزه
رهنمودهای معجزه 04:41 - 1395/12/30

یکی از مباحث مهمی که در باب معجزه مطرح است، این نکته می باشد که معجزه به چه چیزی دلالت دارد؟ که در پاسخ به این سوال همه توافق دارند که معجزه به رسول بودن آورنده آن دلالت دارد، ولی در این زمینه اختلاف دارند که آیا با معجزه می توان وجود خدا را اثبات کرد یا خیر؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.