مباحث حکومت اسلامی

معضلی به نام جناح گرایی و طایفه‌گرایی در انتخابات

17:38 - 1402/11/13

یکی از بزرگترین مفاسد و معضلات در انتخابات را می‌توان اولویت منتخب شدن کاندیداها بر مبنای جناح گرایی و یا طایفه‌گرایی آنان برشمرد، این معضل بسیار بزرگ بزرگترین مانع برای منتخب شدن انسان‌های اصلح و نیز بزرگترین مانع برای تفکر و تحلیل در تصمیم گیری‌های سیاسی است. 

لزوم شور توأم با شعور در انتخابات

18:32 - 1402/11/12

شور در انتخابات خیلی خوب است، چرا که حال و هوایی را در انتخابات به وجود می‌آورد که مردم ترغیب به احساس مسئولیت در قبال تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان شوند، اما به وجود آمدن این شور بدون رعایت چهارچوب و فاقد معیت آن با شعور انتخاباتی، می‌تواند به بروز حوادث گوناگونی منجر شود که نه تنها به گرم شدن فضای انتخابات کمکی نمی‌کند، بلکه باعث ترتب آثار زیانباری به انتخابات و حتی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود. 

اهمیت همگامی مردم و مسئولین

19:54 - 1402/11/11

از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه دین مبین اسلام و احکام آن بنا شده است، پس هرگونه همگامی مردم در تمامی زمینه‌ها که مهمترین آنها شرکت در انتخابات برای به کرسی نشاندن نمایندگان اسلامی بر منصب حکم فرمایی است، در واقع مدد رساندن به حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی نظام مقدس محسوب می‌شود. 

 

نقش رسانه در انتخابات

17:38 - 1402/11/10

مسلماً یکی از بدیهی‌ترین نقش‌ها برای ساماندهی افکار عمومی در بسیاری از امورات اجتماعی به خصوص تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق انتخابات، بر عهده رسانه‌هاست که به طور کلی این رسانه‌ها یا مربوط به رسانه‌های داخلی هستند و یا رسانه‌های خارجی، که هر کدام از این دو رسانه تاثیرات بسزایی را در ساماندهی افکار عمومی جهت شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات و یا شرکت در انتخابات جهت رای دادن به فرد و جناح مورد نظرشان از خود ایفا می‌کنند. 

مشارکت مردمی برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور

17:34 - 1402/11/10

یکی از بارزترین نمادهای توسعه یافتگی یک کشور، تعیین شدن حاکم و نمایندگان آن کشور به وسیله مشارکت مردمی می‌باشد. به حمدالله این نظام مقدس از این نماد توسعه یافتگی برخوردار است. 

لزوم شرکت در انتخابات برای شکست دسیسه‌های دشمنان اسلام

17:25 - 1402/11/09

تمرکز رسانه‌ای عمیق دشمنان اسلام بر از بین بردن مشارکت مردم در حاکمیت حکومت اسلامی است، و یکی از بزرگترین دسیسه‌های آنان دلسرد کردن و بی‌تفاوت کردن مردم از حضور پرشور در انتخابات است. 

لزوم انتخابات برای شایسته سالاری در جامعه اسلامی

17:21 - 1402/11/09

یکی از مهمترین ارکان بقای حکومت اسلامی، به کرسی نشستن انسان‌های شایسته و والا که سزاوار جایگاه حاکمیت در جامعه اسلامی هستند می‌باشد، چرا که در غیر این صورت نه از اسلام چیزی باقی می‌ماند و نه از حاکمیت اسلام بر جامعه اسلامی چیزی باقی می‌ماند.

تفاوت دموکراسی در حکومت اسلامی و دموکراسی غربی

17:21 - 1402/11/08

وجه اشتراک دموکراسی در حکومت اسلامی و دموکراسی کشورهای غربی، حق انتخاب در هر دو حکومت است. اما یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اساسی دموکراسی در حکومت اسلامی و دموکراسی غربی، این است که معیار انتخاب در حکومت اسلامی این است که آن انتخاب باید در چهارچوب شریعت اسلامی باشد و از این چهارچوب تجاوز و تعدی نکند اما در حکومت کشورهای غربی اینگونه نیست و انتخاب مردم کاملاً آزاد و بی‌قید و بند و حتی خلاف موازین دینی و انسانی است. 

لزوم در اولویت قرار دادن مستضعفین توسط حکومت اسلامی

19:58 - 1402/11/05

یکی از مهم‌ترین اصول مدیریت حکومت اسلامی، این است که همواره و در تمام جایگاه‌ها، مستضعفین جامعه را در اولویت قرار دهد. کما اینکه معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز این انقلاب را که به تشکیل حکومت اسلامی انجامید، انقلاب مستضعفین قلمداد می‌کردند. این نشان دهنده نقش بسیار مهم مستضعفین و رسیدگی به تمامی خاستگاه‌ها و دغدغه‌های آنان برای بقای حکومت اسلامی است. 

مردم گرایی و مردم محوری حکومت اسلامی

19:54 - 1402/11/05

حکومت اسلامی باید در هر زمینه‌ای مردمگرا و مردم محور باشد و خاستگاه‌های مردم را در اولویت امور خود قرار دهد، به طور مثال انتخابات یکی از نمونه‌های بارز مردمگرایی و مردم محوری و دموکراسی حکومت اسلامی است که باعث می‌شود هم حکومت برای مشروعیتش مردم را محور اصلی خود قرار دهد و هم مردم بتوانند به حکومت اسلامی و دولتمردانش اعتماد و تکیه کنند. 

مناصب حکومتی، ودایع الهی هستند

18:27 - 1402/10/22

یکی از مهمترین نکاتی که باید در مورد مناصب حکومتی به آن توجه کرد، این است که باید آن را به عنوان ودیعه و امانت الهی در نظر گرفت نه اینکه به جایگاه‌های حکومتی به عنوان اسبابی برای بهره وری شخصی و سودجویی و رفاه طلبی نگریست. 

لزوم اقتدار حکومت اسلامی در زمینه دفاعی

22:32 - 1402/10/12

یکی از مهم‌ترین ملزمات یک حکومت اسلامی و از مهم‌ترین جنبه‌های اقتدار آن، که در صورت محقق شدن آن، حکومت اسلامی در جنبه‌های دیگرش نیز مقتدر می‌شود، لزوم اقتدار حکومت اسلامی در زمینه دفاعی است. 

صفحه‌ها