عید سعید قربان ارسال رصد

انتخاب درست (صوت)

سعی می کنند مردم را دلسرد کنند 16:48 - 1400/02/27
سعی می کنند مردم را دلسرد کنند

سعی می کنند مردم را از انتخابات دلسرد کنند برای اینکه اگر مردم دلگرم باشند برای آن ها گران تمام خواهد شد.

حتی یک رای هم مهم است 16:42 - 1400/02/27
حتی یک رای هم مهم است

کسی نگوید رای من یک نفر چه اثری  دارد؛ میلیونها از همین از همین یک نفرها تشکیل می شود.

حضور مردم هیبت آفرین است. 17:57 - 1400/02/26
حضور مردم هیبت آفرین است.

هیبت جمهوری اسلامی ناشی از حضور مردم در همه عرصه هاست.

روزانتخابات روز جشن ملی است. 17:10 - 1400/02/26
روزانتخابات روز جشن ملی است.

روز انتخابات روز جشن ملی و روز احقاق حق مدنی ملت ایران است. 

کارت قرمز 16:48 - 1400/02/26
کارت قرمز

کوتاه آمدن از حق و مقابله نکردن با باطل سبب مسلط شدن کسانی می شود که به شما رحم نخواهند کرد.

رفتارداوطلبان انتخابات یک نشانه است 16:18 - 1400/02/26
رفتارداوطلبان انتخابات یک نشانه است

رفتارداوطلبان در ریخت وپاش و خرج و تبلیغات زیاد از حد لازم نشانه دهنده آینده مسئولیتی آن هاست.

غرب زدگی ریشه همه فساد ها 15:42 - 1400/02/26
غرب زدگی ریشه همه فساد ها

ریشه همه فسادها در غرب زدگی است.

ریشه فساد اقتصادی 15:30 - 1400/02/26
ریشه فساد اقتصادی

همیشه مفسد اقتصادی چا پا در مرکز دولتی پیدا می کند.

دولت یک مجموعه وسیع است 17:06 - 1400/02/25
دولت یک مجموعه وسیع است

لزوم انتخاب مدیران جوان نخبه مومن انقلابی در همه سطوح مجموعه وسیع مدیریتی دولت

جوان نخبه مومن انقلابی 16:31 - 1400/02/25
جوان نخبه مومن انقلابی

راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل یک دولت معتقد به تحول و معتقد به تحول آفرینی عنصر جوان نخبه مومن انقلابی.

مومن و کاردان باشد 16:20 - 1400/02/25
مومن و کاردان باشد

اهمیت شرکت در انتخابات و انتخاب فرد مومن و کاردان

حضور پرشور در انتخابات دشمن را مایوس می کند 16:11 - 1400/02/25
حضور پرشور در انتخابات دشمن را مایوس می کند

حضور پرشور مردم درانتخابات دشمن را مایوس و ناامید می کند.

 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.