عید سعید قربان ارسال رصد

انتخاب درست (صوت)

جریانی که همه چیز را انتخاباتی می بیند. 17:09 - 1400/02/15
جریانی که همه چیز را انتخاباتی می بیند.

جریانی در کشور هست که به لحاظ فکری فقط رای آوردن برایشان مهم است.

رئیس جمهور پرنشاط 16:46 - 1400/02/15
رئیس جمهور پرنشاط

اگریک رئیس جمهور کار آمد باکفایت پرنشاط  شاداب انتخاب شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کند؟ 15:15 - 1400/02/15
آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کند؟

سرنوشت مردم به دست خودشان است.

خونی در پیکر جامعه 15:08 - 1400/02/15
خونی در پیکر جامعه

نامزدهایی که رای می آورند اولویت ها را رعایت کرده ورسیدگی به قشر ضعیف جامعه را در اولویت قرار دهند.

رئیس جمهور مردمی 14:54 - 1400/02/15
رئیس جمهور مردمی

رئیس جمهور از خود مردم است.

 

رهبری می تونه معجزه کنه؟! 14:43 - 1400/02/15
رهبری می تونه معجزه کنه؟!

وقتی ما کسی را انتخاب می کنیم که که مطیع ولایت نیست، چه انتظاری داریم که ولی پاسخگو باشد؟

غرب گرایی جواب نمی دهد 10:51 - 1400/02/15
غرب گرایی جواب نمی دهد

هر یک رای به غرب گرایی یک اقدام علیه امینبت مردم است.

کار جهادی بن بست شکن است 10:36 - 1400/02/15
کار جهادی بن بست شکن است

ساماندهی مشکلات کشور جز با کار جهادی و انقلابی ممکن نیست.

معادلات قدرت را بشناس 09:09 - 1400/02/15
معادلات قدرت را بشناس

برای حفظ قدرت داخلی و ایستادگی در مقابل قدرت های بیگانه باید معادلات قدرت را شناخت.

نبود تحلیل سیاسی 08:36 - 1400/02/15
نبود تحلیل سیاسی

فتنه خوارج و شکست امام حسن مجتنبی علیه السلام نتیجه نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود.

هر صندلی بهای خون دوشهید 22:05 - 1400/02/13
هر صندلی بهای خون دوشهید

براساس آمار هر پست وصندلی در ایران بهای خون دو شهید است پس هر مسئولی باید خود را وام دار خون این دو شهید بداند.

هر مسئولیتی تعهدی دارد 21:57 - 1400/02/13
هر مسئولیتی تعهدی دارد

رسول خدا صلی االه علیه و آله  به ابوذر فرمود:« من شما را در مدیریت ضعیف می بینم».

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.