شهادت امام حسن-ع ارسال رصد

انتخاب درست (صوت)

نامزدها به مردم قول بدهند 21:46 - 1400/02/13
نامزدها به مردم قول بدهند

نامزدها به مردم قول بدهند که برای حل مشکلات کشور نگاهشان به بیرون از مرزها نخواهد بود.

شیرجه زدن برای مسئولیت 21:39 - 1400/02/13
شیرجه زدن برای مسئولیت

در کتاب اصول کافی از امام صادق علیه السلام می فرماید: کسی که دنبال رئیس شدن باشد، ملعون است.

رئیس جمهور علوی 21:27 - 1400/02/13
رئیس جمهور علوی

مسئولین باید مراقب نزدیکان خود باشند.

نقش مردم در انتخاب رئیس جمهور 18:50 - 1400/02/13
نقش مردم در انتخاب رئیس جمهور

مردم در انتخاب رئیس جمهور شایسته موظفند.

کاندید شدن در انتخابات 18:38 - 1400/02/13
کاندید شدن در انتخابات

نامزد شدن در انتخابات یک آزمون الهی است.

دو صدایی درباره دشمن 18:55 - 1400/02/12
دو صدایی درباره دشمن

دوصدایی درباره دشمن در جامعه مصداق خیانت است.

پدیده آقا زاده ها 18:49 - 1400/02/12
پدیده آقا زاده ها

مسوولین باید با خطای فرزندان وبستگان خود برخورد کنند تا پدیده ی آقا زادگی ریشه کن شود.

مشغول کردن ذهن مردم در انتخابات 18:43 - 1400/02/12
مشغول کردن ذهن مردم در انتخابات

یکی ازنقشه های دشمن برای کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات سرگرم کردن مردم به مسائل حاشیه ای است.

سلامت انتخابات 18:38 - 1400/02/12
سلامت انتخابات

برای حفظ سلامت انتخابات راه های قانونی وجود دارد.

برجام منطقه ای 18:33 - 1400/02/12
برجام منطقه ای

اصرار بربرجام منطقه ای خشکاندن حرکت اسلامی درکشور،منطقه و دنیاست.

نگذارید کشور به فنا برود 18:09 - 1400/02/12
نگذارید کشور به فنا برود

باید همه مردم همان طور که نماز می خوانند در انتخابات شرکت کنند و رئیس جمهور مکتبی و اسلامی را انتخاب کنند.

فرصت انتخابات 17:00 - 1400/02/12
فرصت انتخابات

مخالفین با روش های مختلف می خواهند مردم را از حضور در انتخابات دل سرد کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.