طهارت و مطهّرات

وضو
حکم مسح سر نمناک در هنگام وضو 16:55 - 1399/07/01 بازدید: 106

- آیت الله خامنه ای: مقداری از بیخ موها و یا پوست سر را خشک کنید و مسح کنید.

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:20 - 1399/06/24 بازدید: 330

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

وضو
مسح مجدد سر یا پا 23:16 - 1399/05/19 بازدید: 47

- مسح مجدد سر یا پا اگر شک از روی وسواس نباشد اشکالی ندارد.

ناخن بلند
چرکهای زیر ناخن دروضو یا غسل 23:29 - 1399/04/25 بازدید: 665

- در غسل یا وضو اگر ناخن بلند باشد باید چرک هایی که مانع رسیدن آب است را بر طرف کرد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
امور مستحب برای حائض 05:32 - 1399/04/24 بازدید: 491

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 04:45 - 1399/04/12 بازدید: 865

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 22:08 - 1399/04/10 بازدید: 1361

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

غسل
نماز با غسل زیارت 22:02 - 1399/04/10 بازدید: 88

- به نظر مشهور مراجع: نمي‌توان با غسل زيارت نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

استحاضه، نماز، غسل
وظیفه مستحاضه متوسطه برای نماز 13:04 - 1399/03/28 بازدید: 72

علاوه بر کارهای در استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، پیش از نماز صبح یک غسل هم باید انجام دهد.

نجاست
خون مردگی زیر ناخن و پوست 07:20 - 1399/01/10 بازدید: 206

- خون مردگی اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است در غیراینصورت  باید برای وضو و غسل (اگر مشقت نداشته باشد) خون را بیرون آورند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.