احکام نماز

سهو
موارد وجوب سجده سهو 07:43 - 1399/10/27

- موارد وجوب سجده سهو: سهوا حرف زدن - فراموش کردن یک سجده - فراموش کردن تشهد - سلام بی جا در نماز - در نماز چهار ركعتی و پس از سجده دوم بین اینکه چهار ركعت خوانده یا پنج رکعت شک کند.

نماز
حکم خواندن نماز با دهان بسته 18:59 - 1399/10/21

- آیت الله خامنه ای: اگر تکبیره الاحرام را تلفظ کرده و ارکان نماز را بجا آورده است، نمازهاى قبلي که با اعتقاد به صحّت به صورت مذکور خوانده‌، صحيح است.

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 09:16 - 1399/10/18

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

نماز
جواب سلام هنگام نماز 08:04 - 1399/10/06

- جواب لفظ سلام در نمالز اگر عرفاً به آن، تحیت و سلام گفته شود، واجب است.

سجده سهو
کیفیت سجده سهو 08:29 - 1399/09/29

- پس از سلام نماز فوراً، سجده کند و بنابراحتیاط بگويد: «بسم اللَّه و باللَّه، السلام عليك ايها النّبىُّ و رحمة اللَّه و بركاته» سپس سر از سجده بردارد و دوباره به سجده رود و ذكر سجده سهو را تكرار كند؛ آن گاه سر از سجده بردارد و تشهد بخواند و سلام دهد.

رکوع، سجده، ذکر
جا به جا کردن ذکر رکوع و سجده 11:16 - 1399/09/22

طبق نظر مراجع معظم تقلید (غیر از مکارم و زنجانی)، جابجا گفتن رکوع و سجده اگر از روی مطلق ذکر و نه به قصد ورود باشد، اشکال ندارد.

نماز
بلعیدن خرده های غذا هنگام نماز 16:07 - 1399/09/16

- به نظر آیت الله خامنه ای فرو دادن خرده ‌های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی مانده یا مکیدن شیرینیِ قند و شکری که اندکی از آن در دهان هست، موجب بطلان نماز نمی شود.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
ختم صلوات و اذکار در ایام عذر شرعی 09:32 - 1399/08/19

قرائت آیاتی که سجده واجب دارد بر جنب و حائض حرام است و قرائت سایر آیات در غیر اوقات نماز برای حائض کراهت دارد.

پوشش
مقدار واجب پوشش زنان در نماز 07:16 - 1399/08/16

- بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کاملاً بدن را می پوشاند.

نماز
نماز با چادر نازک 07:15 - 1399/08/16

- نماز خواندن زن با چادری که حجم بدن و دست ها در آن مشخص است، اگر  بدن نما باشد و عرفاً ساتر و پوشش محسوب نشود، نماز با آن صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.