احکام نماز

حکم تلفظ اشتباه در اذکار مستحبی نماز

نماز
11:15 - 1403/04/25

- غلط خواندن دعا و ذکر - چه از نظر ماده و اصل کلمه و چه از نظر اعراب کلمه- در قنوت و ذکرهای مستحبی در صورتی که غلط فاحش یا تغییر دهنده معنا نباشد، اشکال ندارد...

 عدم حضور در خطبه نماز جمعه

نماز
09:24 - 1403/04/24

- اگر به رکوع رکعت آخر نماز جمعه هم برسید و اقتدا نماید، نماز جمعه  صحیح  است.

وظیفه معذور میان نشستن روی صندلی و زمین

نماز
14:17 - 1403/04/18

- شخصی که وظیفه او نماز در حالت نشسته است  در جلوس (نشستن بین دو سجده، تشهد و سلام) بین صندلی و زمین مخیر است ولی سجده را باید روی زمین انجام دهد.

منظور از موالات در نماز

نماز
11:12 - 1403/04/16

- نمازگزار باید اجزای نماز، مانند رکوع، سجده، تشهد و غیر اینها را پی‌درپی به جا آورد و بین آنها فاصله طولانی و غیر متعارف نیندازد.

نرسیدن به رکوع امام جماعت

نماز
11:03 - 1403/04/16

- اگر در نماز جماعت رکوع امام را درک نکردید، شکستن نماز جایز نیست ولی تبدیل آن به نماز مستحبی اشکالی ندارد و نیز می‌توانید نیت فرادا کنید و نماز را ادامه دهید.

 بلند خواندن نماز صبح

نماز
12:11 - 1403/04/06

- در نماز صبح، لازم نیست که صدای قرائت، بلند و آزار دهنده باشد اما باید به گونه‌ای که جوهره صدا آشکار شود.

حکم فراموشی اجزای غیررکن نماز

نماز
12:09 - 1403/04/06

-  اگر جزئی را که رکن نیست فراموش کند و پس از وارد شدن در رکن بعدی یادش بیاید؛  نمازش صحیح است.

سجده بر فرش به دلیل جهل به حکم

فرش
12:08 - 1403/04/06

- آیت‌الله خامنه‌ای: اگر جاهل قاصر بوده و با اعتقاد به صحت نماز را به روش مذکور خوانده است، نمازهای گذشته صحیح است.

ملاک در نماز آیات برای زلزله

نماز
12:07 - 1403/04/06

- هر زلزله‌ای که برای مردم منطقه‌ای قابل درک باشد، موجب وجوب نماز آیات بر مردم آن منطقه می‌شود.

 اشتباه امام جماعت در قرائت

نماز
21:42 - 1403/03/12

- اگر اشتباه امام جماعت در غیر قرائت حمد و سوره باشد اقتدا به او، مانعی ندارد.

 اشتباه در نماز شب اول قبر (نماز وحشت)

نماز
10:42 - 1403/03/07

- نباید عمداً و به قصد ورود خوانده شود؛ اما سهواً اشکال ندارد.

 نشستن بین دو سجده در نماز مستحبی

نماز
08:23 - 1403/03/07

- نشستن بین دو سجده ولو در نماز مستحبی لازم است.

صفحه‌ها