ولادت امام کاظم ارسال رصد

احکام نماز

بعضی از مکروهات نماز 12:54 - 1400/04/30

- برهم گذاشتن چشم ها (البته در رکوع کراهت ندارد).

آيا غير سادات مي‏توانند به سادات فطريه بدهند؟ 19:07 - 1400/02/22

- کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

واگذاری نماز استیجاری به دیگری 11:57 - 1400/01/30

- اگراز ظاهر حال برداشت نشود که باید خودتان بخوانید می توانید به دیگری بدهید ولی نمی توانید به قیمت کمتر بدهید مگر این که مقداری از عمل را خودتان انجام دهید.

تمام خواندن نماز توسط مسافر 23:45 - 1400/01/14

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

نماز خواندن در رستورانهای بین راهی 09:01 - 1400/01/10

- اگر انسان رهگذر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در رستوران غذا می خورند، باید برای نماز در آنجا اجازه بگیرد.

حکم نماز شراب خوار 09:00 - 1400/01/10

- عدم قبولی نماز شراب خوار تا چهل روز به معنی ترک نماز از سوی او نیست بلکه باید نمازهایش را بخواند.

حکم اقامت چند روز در هفته در محلی 10:59 - 1400/01/08

- در صورتی که مدت اقامتتان در مکان مذکور به گونه ای است که عرفا برای شما محل استقرار و زندگی محسوب نمی شود حکم وطن را ندارد.

حالت مسافر نسبت به قصد ده روز 11:10 - 1400/01/06

- وقتی مسافر وارد محلی می شود: اگر مطمئن است که حداقل ده روز می ماند:  نماز کامل است و الا نماز شکسته است.

انصراف از قصد ده روز در ادامه سفر 11:10 - 1400/01/06

- اگر بعد از خواندن نماز چهار رکعتی  کسی قصد اقامت ده روز کند و در ادامه سفر از قصد خود منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا اقامت دارد نماز های او تمام است.

وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 00:35 - 1400/01/06

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

قصد ده روز بانوان در حال حیض 09:10 - 1400/01/02

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

نحوه محاسبه ده روز 09:07 - 1400/01/02

قصد ده روز کامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم کافی است و اگر از بین روز شروع کند تا همان ساعت از روز یازدهم باید بماند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.