احکام نماز

مسافر
قصد ده روز بانوان در حال حیض 09:09 - 1399/02/10

- اگر خانمی در سفر قصد ده روز کرده و چند روز اول را حیض بوده روز های باقی مانده که در آنجاست  نمازش  کامل و روزه صحیح است.

مسافت
مقدار مسافت شرعی 00:35 - 1399/02/08

- به نظر آیت الله خامنه ای: مسافت شرعی حدود ۴۱ کیلومتر است هر چند به صورت رفت و برگشت باشد؛ در این صورت نباید رفت آن از 20/5 کیلومتر کمتر باشد.

وطن
معیار برای وطن 21:43 - 1399/01/21

- طبق نظر آیت الله خامنه ای مکانی که انسان می خواهد برای سالیان متمادی سالی سه چهار  ماه در آنجا زندگی کند چنانچه نیت توطن نماید و وسایل زندگی در وطن مانند خانه و امثال آن را فراهم می نماید آنجا وطن دوم اوست.

نماز
بلند کردن صدای قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران 18:37 - 1399/01/21

-  بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

نماز
تاخیر انداختن عمدی نماز 15:58 - 1399/01/19

- سبك شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

فرستادن صلوات در بین نماز 22:32 - 1399/01/17

- هر وقت انسان، اسم مبارک حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و اله) بگوید یا بشنود، اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

آیه الکرسی
آیت الکرسی چند آیه است؟ 19:44 - 1399/01/15

- مشهور مراجع در نماز وحشت آیه الکرسی سه آیه است احتیاط واجب.

کثیرالسفر
منظور از کثیر السفر در احکام مسافر (طبق نظر آیت الله خامنه ای) 15:51 - 1399/01/15

- کسی که هر روز غیر از جمعه ها به مدت سه ماه سفرشغلی دارد یا هر ده روز یک سفر شغلی دارد به مدت یک سال، کثیرالسفر است.

نماز مسافر
تمام خواندن نماز توسط مسافر 00:37 - 1399/01/13

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

نماز
بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت 15:41 - 1399/01/12

- به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.