خمس، زکات و صدقه

خمس
خمس وسایل و ابزار کار 08:59 - 1399/07/08 بازدید: 18

- طبق نظر آیات عظام خامنه ای و مکارم: ابزار کار خمس دارد و به قیمتی که سر سال خمسی از شما خریداری می شود باید محاسبه شود.

خمس
تعیین سال خمسی 23:00 - 1399/06/25 بازدید: 719

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

خمس
خمس فروش مؤونه (ماشین) 18:13 - 1399/05/08 بازدید: 67

-  آیت الله خامنه ای: اگر خودرو برای استفاده شخصی و مورد نیاز بوده و مناسب با شأن عرفی و از درآمد بین سال خریداری شده باشد، پول فروش آن خمس ندارد. ​​​​​​

خمس
محاسبه خمس سهام بورس طبق نظر رهبری 22:54 - 1399/05/06 بازدید: 61

-اگر با درآمد بین سال خریده شده: در این صورت در سررسید سال خمسی اول باید به قیمت روز، محاسبه و خمس آن پرداخت شود.

حق الناس
شیوه جبران خسارت در هنگام خجالت کشیدن 05:43 - 1399/05/02 بازدید: 79

- اگر حق الناس به گردن شما باشد صدقه، کفایت نمی کند و باید مبلغ خسارت را به او بپردازید می توانید به گونه ای که مطلع نشود ـ مثلا از طریق واسطه یا واریز به حساب ـ آن را ادا کنید.

خمس
خمس طبقه دوم خانه 22:03 - 1399/05/01 بازدید: 40

- اگر ساختن طبقه دوم برای آینده فرزند در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفی شما محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده اید، خمس ندارد.

خمس
خمس پول پرداختی بیمه 05:26 - 1399/05/01 بازدید: 40

- اگر بیمه بعد از سال خمسی پرداخت کرد، باید فوراً خمس آن را بپردازید.

خمس
خمس ماشین ثبت نامی 23:24 - 1399/04/25 بازدید: 106

- آیت الله خامنه ای: اگر ماشین مورد نیاز شخصی شما است و پول پرداخت شده بابت خرید بوده نه مشارکت در تولید و مبلغ پرداخت شده در اثنای سال خمسی بوده خمس ندارد.

خمس
کم کردن پس انداز سال گذشته از پس انداز سال خمسی امسال 05:43 - 1399/04/18 بازدید: 127

- اگر عین همان پول باقی باشد پولی که خمس آن داده شده مجددا خمس ندارد.

خمس
زمان محاسبه خمس اموال 21:28 - 1399/04/17 بازدید: 103

- در هر ساعتی از 15 مرداد خمس اموال خود را محاسبه نمایید اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.