جنبش بوی بهار

چه نهادي بر مجلس خبرگان رهبري نظارت مي‌كند؟

مجلس خبرگان رهبري
04:36 - 1391/10/16

نظارت شوراي نگهبان؛طبق تبصرة 1 مادة ‌3 آيين نامة انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق(شرايط خبرگان رهبري)فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند

تمامی ویژگی های امام در وجود حضرت آیت الله خامنه ای متبلور است

حسین نوری همدانی
01:14 - 1391/10/16

حضرت آیت الله نوری همدانی از امام راحل به عنوان فقیهی شجاع و سیاست مدار یاد و تاکید کرد: تمامی این اوصاف و ویژگی ها در وجود آیت الله خامنه ای متبلور است. ..

آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟

شورایی بودن ولایت فقیه
10:12 - 1391/10/15

درشرايط حساس سياسي،اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد.موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي بحث رهبري شورايي از قانون اساسي حذف شود.

عملكرد ولايت فقيه را بيان فرماييد؟

عملکرد ولایت فقیه
10:11 - 1391/10/15

عملكرد ولي فقيه بر محور قانون اساسي قابل تحليل است.يعني طبق قانون چه وظايفي بر عهده رهبري قرار گرفته است تا براساس همان، عملكرد رهبري مورد ارزيابي قرار گيرد.

شرط عدالت و اعلميت در ولي فقيه مانع از خطاء و نسيان هم می شود؟

ولایت عدالت اعلمیت
10:11 - 1391/10/15

با توجّه به اين‌كه احتمال اشتباه و خطا در حكومت ديني به مراتب كمتر از حكومت غير ديني است لذا از نظر عقلي اين حكومت بر ساير حكومت‌ها ترجيح دارد.

آيا مي‌توان به ولي فقيه انتقاد كرد؟

انتقاد به ولی فقیه
10:11 - 1391/10/15

انتقاد تا هنگامي محترم است كه تبديل به توطئه نشود و خيانت به وليّ امر مسلمين نباشد.

قبول نداشتن ولي فقيه يا توهين به اين مقام عظمي چه عواقبي دارد؟

07:56 - 1391/10/15

ولي فقيه توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود.

رهبری ولي فقيه را ناظر معرفي نمودند آيا اين برخلاف نظريه امام است؟

07:56 - 1391/10/15

ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست بلكه پاسدار و ديده بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.

آيا آيت الله خامنه اي نايب امام زمان (عج) هستند؟

خامنه ای نایب مهدی
07:56 - 1391/10/15

فقيه جامع الشرايط، كسي است كه علاوه بر اينكه لازم است علم دين را درست بفهمد.بايد آن علم را در خودش و محدودة حياتش و در جامعة اسلامي به درستي اجرا نمايد.

بيشترين نگراني رهبری در چه زمينه هايي وجود دارد؟

نگرانی رهبری
07:55 - 1391/10/15

مي توان نگراني هاي رهبر را در چار چوب اصولی ذكر كرد كه اين اصول موجب ثبات انقلاب خواهد شد و عدم توجه به آن باعث تضعيف حكومت اسلامي و مباني ديني خواهد گشت.

عملكرد رهبري آيت الله خامنه اي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارزیابی عملکرد رهبری
07:55 - 1391/10/15

هدايت و رهبري ايشان به گونه اي بود كه ضمن جلب اعتماد كشورهاي عضو آژانس،چهره صلح طلبانه ايران آشكار گشته و در نهايت به تامين منافع ملي در اين خصوص انجاميد.

نظر آيات عظام و علماي حاضر در مورد مقام معظم رهبري چيست؟

نظر مراجع رهبری
07:55 - 1391/10/15

کلام امام:من به شما خامنه‌اي عزيز، تبريك مي‌گويم كه در جبهه‌هاي نبرد با لباس سربازي در پشت جبهه با لباس روحاني به اين ملّت مظلوم خدمت میکنید.

صفحه‌ها