سایر عبادات

قمه زنی، مخفی، عزاداری
حکم قمه زنی 09:25 - 1399/06/07 بازدید: 555

قمه زنی علاوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه(علیهم السلام) و زمان های بعد از آن ندارد ودر هیچ حالتی جایز نیست.

روزه
حکم روزه گرفتن در دهه اول محرم 09:25 - 1399/06/07 بازدید: 1424

- طبق نظر مشهور روزه گرفتن در اول، سوم و هفتم محرم مستحب است.

عزاداری
حکم لطمه زدن به بدن در عزاداری ها 10:50 - 1399/06/05 بازدید: 600

- لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) باشد، جایز نیست.

عزاداری
گفتن الفاظی مانند من سگ حسینم 22:38 - 1399/06/01 بازدید: 1087

- استفاده از برخی از الفاظ مانند من سگ حسینم در عزاداری شایسته نیست.

عزاداری
پوشیدن لباس مشکی 22:37 - 1399/06/01 بازدید: 445

- سیاهپوش کردن مساجد و پوشیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت، ثواب خواهد داشت.

اخوت
احکام عقد اخوت و برادری 16:36 - 1399/05/17 بازدید: 942

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم  عقد اخوت و برادری است.

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (3) 16:35 - 1399/05/17 بازدید: 371

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم  صله رحم و دید و بازدید است.

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (2) 16:35 - 1399/05/17 بازدید: 466

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم احسان و اطعام و نیکی کردن به مؤمنان است.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا 22:07 - 1399/04/10 بازدید: 1079

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

کفن، میت، دوخت
استفاده از کفن دوخته برای میت 22:59 - 1398/10/28 بازدید: 673

- اگر قسمتی از کفن  میت،‌ دوخت داشته باشد اشکالی ندارد ولی مکروه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.