احکام اموال و معاملات

رهن
رهن بدون اجاره 15:28 - 1399/05/10 بازدید: 40

- رهن کامل صحيح نيست. اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد كه مستأجر مبلغى ‏را به صاحب‌خانه قرض دهد اشكال ندارد.

ارث
وصیت به محروم کردن از ارث 15:27 - 1399/05/10 بازدید: 33

-  محروم كردن برخى از ورثه از ارث، در شرع مقدّس اسلام جايز نيست.

رد مظالم
رد مظالم چیست؟ 10:04 - 1399/05/10 بازدید: 36

- مظالم اصطلاحاً به اموال و بدهى‌هايى گفته مى‌شود که انسان از روى ظلم و بى‌عدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است.

وصیت
تصرف در وصیت میت 22:23 - 1399/04/25 بازدید: 48

- تصرف در وصیت میت جایز نیست؛ مگر این که یقین پیدا کنید وصیت او شامل فرض مذکور هم بشود.  

بورس
حکم سبد گردانی در بورس 22:04 - 1399/04/25 بازدید: 87

- آیت الله خامنه ای: اگر در قالب يكى از عقود اسلامى (از جمله مضاربه، وکالت) باشد، اشكال ندارد؛

ربا
حکم خرید خانه از پول حرام و ربا 15:04 - 1399/04/19 بازدید: 74

- خرید خانه از پول ربوی طبق نظر رهبری  باعث بطلان نماز و اعمال دیگر نیست.

خمس
خمس کودک و سال خمسی او 13:43 - 1399/03/27 بازدید: 93

-آیت الله خامنه ای: پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.

بورس
حکم شرعی فعالیت در بورس و خمس آن 21:54 - 1399/03/19 بازدید: 290

- طبق نظر آیت الله خامنه ای: بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین بورس فی نفسه اشکال ندارد و مبلغ سرمایه گذاری شده اگر از درآمد کسب باشد، مشمول خمس است.

وصیت
عمل نکردن به وصیت پدر و تکلیف هر کدام از وراث 21:24 - 1399/03/12 بازدید: 99

- اگر میت وصیتی داشته باشد باید قبل از تقسیم اموال طبق وصیت(حداکثر در یک سوم اموال) عمل شود و اگر دیگران به وصیت عمل نمی کنند هر کس باید نسبت به سهم خود به تکلیفش عمل کند.

رهن
گرفتن کمیسیون در قبال رهن کامل خانه توسط بنگاه 14:35 - 1399/01/17 بازدید: 130

- اگر اجرت گرفته شده بنگاه در قبال رهن کامل منزل باشد جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.