احکام اموال، ارث، وصیت، وقف

 شیوۀ جبران حق‌الناس

حقوق
11:15 - 1403/04/16

- اگر حلالیت طلبیدن به طور کلی باشد و صاحب حق به ابعاد وسیع حقی که حلال کرده، توجهی نداشته باشد، کفایت نمی‌کند.

ورود به زمین کشاورزی دیگران

حق الناس
11:05 - 1403/04/16

- ورود به زمین کشاورزی دیگران با چهار شرایط جایز است.

 افت قیمت مال خسارت دیده

حق الناس
10:20 - 1403/04/14

- اگر کسی به مال غیر، مانند خودرو، خسارت وارد کند، اگر اُفت قیمت، طوری باشد که عرفاً خسارت و ضرر صدق کند، ضامن است.

مالکیت هدایای تولد نوزاد

حقوق
11:58 - 1403/03/14

- هدایایی‌که با متولّد شدن نوزاد، اقوام و خویشاوندان، جهت تبریک می‌آورند، تابع نیت اهداکننده است؛ اگر به والدین فرزند هدیه بدهند، متعلّق به آنان است.

 حکم شرعی تقاص از بدهکار

حق الناس
13:51 - 1403/03/01

- اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می‌تواند از اموال او تقاص نماید.

 غسل جنین سقط شده

13:46 - 1403/03/01

- جنین سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل داده شود.

دست گذاشتن روی قبر میت

اموات
13:44 - 1403/03/01

- مستحب است دست را با انگشتان باز روی قبر قرار داده به طوری که اثر آنها در اثر فشار دادن روی قبر بماند.

دفن دو نفر در یک قبر

اموات
08:21 - 1403/02/30

- دفن دو میت در یک قبر کراهت دارد.

 رو به قبله کردن محتضر

اموات
08:09 - 1403/02/30

- شایسته است که شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، این عمل را برخود محتضر در صورتی که قادر باشد و بر دیگران، واجب دانسته‌اند.

 هزینه کفن و دفن و سایر مراسمات

اموات
22:20 - 1403/02/29

- اگر میت برای کفن و دفن خود وصیت نکرده باشد، می‌توانند به طور متعارف، کفن و چیزهای دیگری را که از واجبات دفن است، از اصل مال بردارند.

از توت‌های کنار خیابان بخوریم؟

حق الناس
10:20 - 1403/02/09

- استفاده از میوه درختان تابع قوانین و مقررات شهرداری می‌باشد.

 پرداخت نفقه به فرزند

حقوق
10:15 - 1403/02/09

- در صورتی که فرزند فقیر باشد و پدر توان مالی داشته باشد، لازم است نفقه فرزند را تأمین نماید.

صفحه‌ها