ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

دست، نامحرم، توهین
دست دادن زن و مرد در صورت توهین تلقی شدن اجتناب از آن 22:37 - 1398/06/20 بازدید: 281

- دست‌دادن مرد با زن نامحرم و لمس بدن زن بر مرد نامحرم، شرعاً حرام است حتی در سایر کشورهای اسلامی که دست دادن مرد با زن امری عادی است.

حدود، رابطه، زن و مرد
حدود رابطه زن و مرد مسلمان در جامعه اسلامی 22:36 - 1398/06/20 بازدید: 127

- بر هر زن و مرد مكلفى شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف از هرگونه عمل و رفتارى كه آميخته به ريبه و يا موجب ترتب فتنه و فساد باشد، جداً احتراز نمايند.

پخش، زنده، نگاه
نگاه به نامحرم در پخش مستقیم تلویزیون 10:29 - 1398/06/17 بازدید: 143

- بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى ‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

مهریه، ازدواج، اخلاق
میزان مهریه و هزینه های ازدواج در اخلاق اسلامی 21:27 - 1398/06/16 بازدید: 91

- اخلاق اسلامى ایجاب مى کند که مهریّه ها سبک باشد.

دوچرخه، بانوان، حجاب
دوچرخه سواری بانوان با رعایت حجاب اسلامی 21:25 - 1398/06/16 بازدید: 218

- خانم‌ها بايد از هر كارى مانند دوچرخه سواری كه موجب جلب توجه نامحرم مى‌شود، اجتناب نمايند.

لباس، مو، رپ
استفاده از مدل مو و لباس های غربی مانند رپ 18:24 - 1398/06/12 بازدید: 288

- با توجه به اینکه مدل مو و لباسهایى (مانند رپ و غیره) بخشى از فرهنگ منحطّ بیگانگان است، مسلمانان باید از آن پرهیز کنند.

لباس، مبتذل، غرب
پوشیدن لباس هاى مبتذل، تنگ و و مروج فرهنگ غرب 18:17 - 1398/06/12 بازدید: 219

- پوشیدن لباس هاى مبتذل، یا لباسهاى تنگ و مهیج، یا مدل هایى که موجب ترویج فرهنگ غرب است، بویژه براى زنان، اشکال دارد.

کراوات، لباس، جامعه
استفاده از کراوات 12:49 - 1398/06/09 بازدید: 111

- با توجّه به این که در حال حاضر و در کشور ما، استفاده از کراوات به عنوان شعار بیگانگان و همبستگى با آنها محسوب مى شود، از آن اجتناب شود.

غیرمسلمان، قانون، جامعه
اجبار غیر مسلمانان به رعایت قوانین دینی در جامعه اسلامی 12:37 - 1398/06/09 بازدید: 101

- در جامعه اسلامی، غیر مسلمانان هم موظّف به حکم حجاب و ترک شرابخوارى (حدّاقلّ آشکارا) و گناهان دیگر هستند.

حکومت، برخورد، بدحجابی
وظیفه مردم و حکومت در مواجهه با افراد بدحجاب 12:31 - 1398/06/09 بازدید: 111

- در مواجهه با افراد بدحجاب، مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و ازهرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت مى تواند وارد این مرحله نیز شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.