بانوان و دختران

حائض،قدر
وظیفه حائض و جنب در شب های قدر 09:35 - 1400/02/11

- انجام اعمال شب قدر مانند غسل، خواندن دعا، زیارات و انجام سجده برای جنب و حائض اشکالی ندارد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
حائض و سوره هاي سجده دار 09:33 - 1400/02/11

- طبق نظر آیات عظام رهبری، مکارم، سیستانی و صافی: فقط خواندن آیه سجده بر زن حائض حرام است و خواندن بقیه آیات این سوره‌ها،‌ اشکالی ندارد.

مسجد، ورود، استحاضه
دخول و توقف در مسجد برای مستحاضه 00:33 - 1398/10/13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دخول و توقف مستحاضه در مساجد، بدون غسل اشکال ندارد.

رقص، دختر، تنها
رقص دختر به تنهایی و بدون آهنگ 21:51 - 1398/10/11

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مجلس رقص بر آن صدق کند، بنابر احتیاط واجب، اجتناب شود.

حائض، سرداب،‌ سامرا
ورود حائض به سرداب امام زمان در سامرا 08:20 - 1398/05/13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ توقف در رواق ها و صحن ها و دیگر مکان های حرم امامان معصوم (علیهم السلام) اگر مسجد نباشد، اشکال ندارد.

وضو، قران، کراهت
رفع کراهت قرائت قرآن برای زن حائض در صورت تعویض دستمال و گرفتن وضو 12:49 - 1398/05/09

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن قرآن برای زن حائض برای غیر از آیات سجده اشکال ندارد.

حیض، نزدیکی
نزدیکی در حال حیض و کفاره 22:14 - 1398/03/23

- طبق نظر آیات عظام: امام، بهجت و فاضل؛ در صورت نزدیکی از قُبُل با زن حائض، بنابر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
لمس آیات قرآن و نام خداوند توسط حائض 23:25 - 1398/03/01

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

سقط، جنین، خون
وظیفه زن در صورت سقط جنین در دو مرحله 09:17 - 1398/02/15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر جنین در دو مرحله سقط شود، هر کدام نفاس جداگانه دارد و احکام نفاس در مورد هر دو جاری است.

بارداری، حیض، خون
حکم خون دیدن در دوران بارداری 12:51 - 1398/01/30

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن باردار در صورتی که خونی که می بینید خون زخم یا خونی که به خاطر جلو بودن جفت است نباشد و سه روز استمرار داشته باشد اگرچه در باطن باشد خون حیض است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.