خوردن و آشامیدن

حق الناس
خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته 06:18 - 1400/01/01

 خوردن و جمع کردن میوه، از باغ دیگران که زیر درختان ریخته بدون رضایت صاحب باغ جایز نیست

انگور
حکم نگهداری انگور در ظرف 14:26 - 1399/11/07

- اگر جوش نخورده باشد، و مست کننده نباشد حرام نیست.

خوردن
حکم خوردن خوراکی هایی که برای بدن ضرر دارد 20:15 - 1399/10/30

- هر نوع خوراکی که برای بدن ضرر قابل توجهی داشته باشد، استفاده از آن جایز نیست.

حق الناس
حق المارّه 08:25 - 1399/08/29

کسی که در حال عبور به درختی میوه دار برسد  با شرایط می تواند از میوه آن بخورد.

آب، جو، فقاع
خوردن آب جو صفر درصد 18:46 - 1398/03/22

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب جو (فُقّاع) در صورتى كه داراى نشيش و جوشش باشد، حرام است اگر چه مست کننده نباشد.

آب انگور، خوردن، یخچال
خوردن آب انگوری که بیرون یخچال مانده است 20:37 - 1398/03/18

- طبق نظر مقام معظم رهبری، آب انگوری که بیرون یخچال مانده است، اگر مسکر باشد، خوردنش جايز نيست.

مال، دزدی، خمس
استفاده از درآمد حرام شوهر 18:52 - 1398/01/31

- زنی که همسرش از راه حرام کسب درآمد دارد تا زمانی که یقین به حرمت اموال مورد استفاده ندارد، می تواند مصرف کند و اگر نسبت به مالی یقین به حرمت دارد، استفاده از آن جایز نیست.

حق ماره
استفاده از میوه ای که روی زمین افتاده 08:07 - 1397/12/29

- از میوه هایی که در باغ دیگری روی زمین افتاده بدون رضایت صاحب میوه ها  نمی شود استفاده کرد.

ریختن رباله
حکم شرعی ریختن زباله در طبیعت 11:12 - 1397/12/28

ریختن پوست میوه در کوه و دشت و طبیعت اگر موجب اذیت مردم شود و یا خلاف قانون باشد، جایز نیست.

بز، شیر، دوشیدن
دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزاییده است 21:41 - 1397/10/30

- دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزائیده است، اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.