مسائل پزشکی

سقط جنین
حکم سقط جنینِ بیمار و دیه آن 23:43 - 1399/09/28

-  مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط جنین نیست، مگر در موارد بسیار خاص که نگهداری آن برای اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن روح جایز است.

سقط جنین
سقط جنین 22:52 - 1399/05/06

-  سقط جنین حرام است، چه بعد از چهار ماه و چه قبل از چهار ماه، حتی اگر جنین از طریق زنا بوجود آمده باشد.

دیه
ضمان بیمار در صورت سرایت بیماری واگیردار به دیگران 23:57 - 1399/04/17

- چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری های واگیردار، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت می گردد، حتی دیه بر فرد منتقل کننده بیماری واجب خواهد بود.

پزشکی
خودداری افراد مبتلا به ویروس از مراجعه به مرکز درمانی 12:44 - 1399/01/14

- در صورتی که بیماری ضرر مهمّى برای انسان داشته باشد  یا خطر مرگ و سرایت به دیگران داشته باشد، بیمار نباید از درمان خودداری کند.‌

پزشکی
تبعیت از دستورات ستاد ملی وزارت بهداشت 21:13 - 1398/12/26

-تبعیت از دستورات ستاد ملی وزارت بهداشت، برای همه لازم الاجرا است.

پزشکی
لزوم عمل کردن به توصیه‌های بهداشتی 20:36 - 1398/12/24

- در صورتى که از حدّ معمول و متعارف پزشکى کمتر رعایت کنند و بیم انتقال بیمارى برود، موجب ضمان است.

سقط جنین
دیه سقط جنین چقدر است؟ 22:19 - 1398/07/30

- دیه سقط جنین در صورتى كه علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد ‏دينار است.

سقط جنین
وجوب پرداخت دیه بر مباشر سقط 19:02 - 1397/11/09

- در سقط جنین، دیه بر عهده کسی است که سقط را انجام می دهد اگر دکتر سقط کند به عهده دکتر است اگر مادر مستقیم سقط کند بر عهده اوست.

میت، خون، انتقال
تخلیه روده و خون میت جهت انتقال به اماکن مقدس 00:19 - 1397/07/26

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تحنيط ميت - تخلیه خون بدن و روده ها و تزریق مواد شيميايي - جهت انتقال و دفن در اماکن مقدس جایز نیست.

سوند، وضو، باطل
اتصال سوند و بطلان وضو 22:30 - 1397/07/15

- سوند زدن وضو را باطل نمی کند مگر بول (ادرار) خارج شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.