اصناف مشاغل

معامله
حکم معامله های صوری 14:42 - 1399/08/05 بازدید: 903

- هرگونه معامله‌ای که در آن قصد جدی در دو طرف معامله نباشد باطل می باشد.

احتکار چیست و محتکر کیست؟! 17:04 - 1399/07/11 بازدید: 1347

-احتکار؛ واژه ای نام آشناست و هر دولت و ملت و تاریخی دستخوش آن قرار گرفته است.

طلب و بدهی
مطالبه‌ی طلب بعد از چند سال 16:54 - 1399/07/01 بازدید: 365

- مطالبه‌ی طلب اگرچه بعد از چندین سال باشد به حال خود باقی و از بین رفتنی نیست لذا مجرد عدم مطالبه و تاخیر در آن موجب سقوط طلب نمی شود.

ساخت و ساز
مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله 20:13 - 1399/06/01 بازدید: 236

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

حواله
حواله دادن طلبکار به بدهکار برای وصول بدهی 16:43 - 1399/05/17 بازدید: 638

- ارجاع دادن طلبکار برای دریافت طلبش به کسی که بدهکار معرفی می کند، اشکالی ندارد، و این حواله و ارجاع در صورتی صحیح است که این شخصی که می خواهد طلب بدهکار را بپردازد و خود طلبکار، بدهی و جنس آن را بدانند که چه مقدارباید پرداخت شود.

فروش برند
فروش اعتبار و شهرت 07:27 - 1399/04/09 بازدید: 367

- فروش اعتبار تجاری تاجر و برند تجاری در معاملات اقتصادی اشکالی ندارد.

مدل موی غربی
تقلید از مدلهای غربی در آرایشگاهها 09:01 - 1399/03/30 بازدید: 1088

- تشبه به غرب در لباس و مدلهای مو جایز نیست و این حکم مربوط به غرب نمی باشد و هرگونه تشبهی به دشمنان اسلام ممنوع بوده و البته این حکم در زمان و مکانهای مختلف از نظر تشبه به کفار متفاوت می باشد.

اجاره
جواز شرط جریمه در صورت کم کاری کارگر 12:00 - 1399/03/06 بازدید: 343

- همانطور که در سایرعقود مالک می تواند شرط ضمن عقد قرار دهد در اجاره نیز موجر می تواند شروطی را تعیین کند و اگر از ابتدای عقد با اجیر شرط کند که در صورت کم کاری او را جریمه کرده و مبلغی از حقوق او کسر می شود اشکالی ندارد.

زیبایی
حکم درآمد حاصل از جراحی زیبایی 19:29 - 1399/02/19 بازدید: 353

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

تحصیل
حکم سستی و تنبلی در تحصیل 15:49 - 1398/12/15 بازدید: 750

- هرگونه سستی و تنبلی در تحصیل اشکال دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.