اربعین حسینی ارسال رصد

اصناف مشاغل

ممنوعیت فروش داروی بدون نسخه 05:32 - 1400/06/27

- هرگونه فروش دارو که عوارض جانبی شدید دارد بدون تجویز پزشک جایز نیست و عوارض ایجاد شده از داروهایی که توسط پزشک تجویز شده است به عهده‌ی پزشک می باشد.

لزوم عمل به شروط ضمن عقد 05:26 - 1400/06/27

- آنچه در ضمن عقد شرط می شود دو طرف معامله باید به آن عمل کنند.

پوشیدن عیب در معامله 05:23 - 1400/06/27

- در صورتی که عیب در مال مستور و مخفی باشد، غش در معامله صدق می کند.

اخراج کارگر توسط کارفرما 08:46 - 1400/05/20

- در صورت تخلف کارگر و نپذیرفتن تذکرات اخراج او اشکالی ندارد ولی برعکس اخراج کارگر بدون دلیل منطقی دور از شان انسانی بحساب می آید.

حفرچاه غیرمجاز در کشاورزی 08:46 - 1400/05/20

- حفر چاه های غیرمجاز جایز نیست ولی اگر خلاف کرد و چاهی حفر کرد کسب در آمد از آن اشکالی ندارد.

دریافت حقوق از مشاغل غیرقانونی 08:45 - 1400/05/20

- حقوق کارگرانی که در ساخت ساختمان های غیر مجاز و کارهای غیر قانونی کار می کنند اشکال ندارد اما در کارهایی که غیرقانونی است باید سریعا کار را ترک کنند.

استفاده از تصاویر زنان در تبلیغات و در مغازه 11:19 - 1400/05/13

- هرگونه تصاویر زنان چه در مغازه چه در تبلیغات اگر موجب مفسده شود جایز نیست.

برنده شدن با تبانی در مسابقات 11:19 - 1400/05/13

- تبانی با داور در مسابقات اگر موجب برنده شدن تیم گردد و این تیم استحقاق برنده شدن را نداشته باشد یا خلاف قانون باشد، دریافت جایزه اشکال دارد و جایز نیست.

قاچاق کالا از ایران به خارج 11:18 - 1400/05/13

- خارج کردن کالا از مرز برخلاف قوانین کشورو خلاف قانون است؛ لذا جایز نمی‌باشد.

تقدیم به ستارگان نویسندگی پر کشیده 10:22 - 1400/04/08

- با نگاهی به آیات و روایات متوجه خواهیم شد که ارزش و کرامت قلم در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بالاتر از آن است که برای بزرگداشت آن فقط روزی در تقویم به آن بسنده کنیم.

فروش سهمیه بنزین 23:38 - 1399/12/21

- فروش سهمیه هایی مانند بنزین و گازوئیل به دیگران تابع قانون می باشد و چون در قانون فروش اینگونه مواد سوختی و سهمیه ممنوع می باشد فروش اینگونه سهمیه ها مشروعیت ندارد.

ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد 09:55 - 1399/10/20

- ما قهرمانان خود را فراموش نخواهیم کرد

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.