اصناف مشاغل

معنای تولید ناخالص و تورم ناثابت

تولید ناخالص داخلی
10:43 - 1400/10/12

حالت نرمال در اقتصاد یک کشور این است که متغیرهای دسته اول یعنی تولید ناخالص داخلی با سرعت و ثبات حرکت کند و متغیرهای دسته دوم یعنی تورم باید آرام و کم‌نوسان حرکت کند. حالت مطلوب یک اقتصاد کلان با حرکت کم‌نوسان متغیرهای دسته دوم رخ خواهد داد.

امید به آینده اقتصاد کشور با کاهش تورم

امید به آینده اقتصاد کشور با کاهش تورم
09:12 - 1400/10/05

- تورم پس از مدت‌ها شیب تند و سوارشدن بر اسب سرکش، اینک کنترل‌شده و اندکی کاهش ‌یافته است که این می‌تواند نقطه آغازی برای تمرکز مستمر دولت برای پایداری کاهش تورم باشد و انتظار مردم این است که دولت هرگونه تصمیمی که نگرانی افزایش مجدد تورم را ایجاد کند در شرایط کنونی فراموش کند.

ممنوعیت فروش داروی بدون نسخه

دارو
05:32 - 1400/06/27

- هرگونه فروش دارو که عوارض جانبی شدید دارد بدون تجویز پزشک جایز نیست و عوارض ایجاد شده از داروهایی که توسط پزشک تجویز شده است به عهده‌ی پزشک می باشد.

لزوم عمل به شروط ضمن عقد

شرط ضمن عقد
05:26 - 1400/06/27

- آنچه در ضمن عقد شرط می شود دو طرف معامله باید به آن عمل کنند.

پوشیدن عیب در معامله

غش
05:23 - 1400/06/27

- در صورتی که عیب در مال مستور و مخفی باشد، غش در معامله صدق می کند.

اخراج کارگر توسط کارفرما

اخراج کارگر
08:46 - 1400/05/20

- در صورت تخلف کارگر و نپذیرفتن تذکرات اخراج او اشکالی ندارد ولی برعکس اخراج کارگر بدون دلیل منطقی دور از شان انسانی بحساب می آید.

حفرچاه غیرمجاز در کشاورزی

حفرچاه
08:46 - 1400/05/20

- حفر چاه های غیرمجاز جایز نیست ولی اگر خلاف کرد و چاهی حفر کرد کسب در آمد از آن اشکالی ندارد.

دریافت حقوق از مشاغل غیرقانونی

کارگری
08:45 - 1400/05/20

- حقوق کارگرانی که در ساخت ساختمان های غیر مجاز و کارهای غیر قانونی کار می کنند اشکال ندارد اما در کارهایی که غیرقانونی است باید سریعا کار را ترک کنند.

استفاده از تصاویر زنان در تبلیغات و در مغازه

تبلیغات
11:19 - 1400/05/13

- هرگونه تصاویر زنان چه در مغازه چه در تبلیغات اگر موجب مفسده شود جایز نیست.

برنده شدن با تبانی در مسابقات

ورزش
11:19 - 1400/05/13

- تبانی با داور در مسابقات اگر موجب برنده شدن تیم گردد و این تیم استحقاق برنده شدن را نداشته باشد یا خلاف قانون باشد، دریافت جایزه اشکال دارد و جایز نیست.

قاچاق کالا از ایران به خارج

قاچاق
11:18 - 1400/05/13

- خارج کردن کالا از مرز برخلاف قوانین کشورو خلاف قانون است؛ لذا جایز نمی‌باشد.

تقدیم به ستارگان نویسندگی پر کشیده

تقدیم به ستارگان پر کشیده
10:22 - 1400/04/08

- با نگاهی به آیات و روایات متوجه خواهیم شد که ارزش و کرامت قلم در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بالاتر از آن است که برای بزرگداشت آن فقط روزی در تقویم به آن بسنده کنیم.

صفحه‌ها