اصناف مشاغل

سفیه حق معامله و خرید و فروش ندارد

سفیه
15:07 - 1399/09/20

- سفیه کسی است که با توجه به داشتن قوه‌ی ادراکی صحیح و شانیت و جایگاه اجتماعی مال و اموال خود را در راه غیر صحیح استفاده می کند و موجب از بین رفتن مال خود می شود اینگونه افراد حق معامله نداشته و معامله‌ی آنها باطل است.

فسخ معامله از طرف فروشنده به دلیل بالارفتن قیمت

نوسانات قیمت
22:12 - 1399/08/12

- فسخ معامله‌‌ی کالایی که پیش فروش شده است از طرف فروشنده بخاطر نوسانات قیمت کالا جایز نیست و فروشنده در صورتی می تواند معامله را یک طرفه فسخ کند که یکی از عوامل فسخ مانند خیارات در عقد را داشته باشد.

حکم معامله های صوری

معامله
14:42 - 1399/08/05

- هرگونه معامله‌ای که در آن قصد جدی در دو طرف معامله نباشد باطل می باشد.

شروط ضمن عقد در معاملات نسیه‌ای

نسیه
17:15 - 1399/07/29

- فروشنده در صورتی که مشتری در معامله‌ی نسیه ای نتوانست پول یا ثمن معامله را پرداخت کند، حق فسخ معامله ندارد.

احتکار چیست و محتکر کیست؟!

17:04 - 1399/07/11

-احتکار؛ واژه ای نام آشناست و هر دولت و ملت و تاریخی دستخوش آن قرار گرفته است.

مطالبه‌ی طلب بعد از چند سال

طلب و بدهی
16:54 - 1399/07/01

- مطالبه‌ی طلب اگرچه بعد از چندین سال باشد به حال خود باقی و از بین رفتنی نیست لذا مجرد عدم مطالبه و تاخیر در آن موجب سقوط طلب نمی شود.

مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله

ساخت و ساز
20:13 - 1399/06/01

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

حواله دادن طلبکار به بدهکار برای وصول بدهی

حواله
16:43 - 1399/05/17

- ارجاع دادن طلبکار برای دریافت طلبش به کسی که بدهکار معرفی می کند، اشکالی ندارد، و این حواله و ارجاع در صورتی صحیح است که این شخصی که می خواهد طلب بدهکار را بپردازد و خود طلبکار، بدهی و جنس آن را بدانند که چه مقدارباید پرداخت شود.

فروش اعتبار و شهرت

فروش برند
07:27 - 1399/04/09

- فروش اعتبار تجاری تاجر و برند تجاری در معاملات اقتصادی اشکالی ندارد.

تقلید از مدلهای غربی در آرایشگاهها

مدل موی غربی
09:01 - 1399/03/30

- تشبه به غرب در لباس و مدلهای مو جایز نیست و این حکم مربوط به غرب نمی باشد و هرگونه تشبهی به دشمنان اسلام ممنوع بوده و البته این حکم در زمان و مکانهای مختلف از نظر تشبه به کفار متفاوت می باشد.

جواز شرط جریمه در صورت کم کاری کارگر

اجاره
12:00 - 1399/03/06

- همانطور که در سایرعقود مالک می تواند شرط ضمن عقد قرار دهد در اجاره نیز موجر می تواند شروطی را تعیین کند و اگر از ابتدای عقد با اجیر شرط کند که در صورت کم کاری او را جریمه کرده و مبلغی از حقوق او کسر می شود اشکالی ندارد.

حکم درآمد حاصل از جراحی زیبایی

زیبایی
19:29 - 1399/02/19

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

صفحه‌ها