اصناف مشاغل

نبود پزشک متخصص همجنس در روستا

پزشک همجنس
20:03 - 1397/11/12

در صورت نبود شرایط برای رجوع به پزشک همجنس، مانند شدت بیماری یا عدم تمکن مالی رجوع به پزشک غیرهمجنس جایز است.

حکم فعالیت سایت های همسریابی

همسریابی
20:00 - 1397/11/12

- فعالیت سایتهای اینترنتی همسریابی اگر بر اساس قوانین جاری کشور و رعایت شئونات اسلامی باشد، اشکالی ندارد.

حکم خودکشی نیروهای نظامی در مواقع خطر

نیروی نظامی
19:57 - 1397/11/12

- خودکشی در هيچ حالتی جايز نيست ولو برای نظاميان مگر اينکه اسرار مهمی نزد او باشد که با فاش شدن کشور يا گروههای زيادي به خطر می افتند.

مال الاجاره مال غصبی و منفعت حاصله از مال غصبی

19:54 - 1397/11/12

- هرگونه غصب در مال جایز نیست و فرد غاصب باید مالاجاره مدتی که مال رل غصب کرده بود به مالک آن پرداخت کند.

رعایت حریم میان پزشک و بیمار و پزشکان در حالت اضطرار

اضطرار در پزشکی
19:46 - 1397/11/12

- اضطرار در نظر شرع عرفی بوده و تعریف آن بستگی به عرف عموم مردم داشته و گاهی عرف خود پزشکان است و در صورتی که امکان جدا کردن میان محل شستشو دستان بصورت خاص میان پزشکان است باید جدا کرد در غیر اینصورت و اضطرار، اشکالی ندارد.

اشتغال از طریق خرید و فروش اعیان نجس

حمل اعیان نجس
19:30 - 1397/11/12

- تعمیر ماشین هایی که برای حمل مشروبات الکلی بکار برده می شود و حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست.

خمس پول پیش پرداختی برای مسکن

خمس
19:22 - 1397/11/12

- پولی که برای خرید مسکن مورد نیازپرداخت شده باشد ولو یک سال از پرداخت پول گذشته ولی منزل تحویل داده نشده باشد، خمس ندارد.

حکم استفاده و فروش بچه در شکم حیوان ذبح شده

ذبح
20:03 - 1397/11/10

- بچه ای که در درون شکم حیوان ذبح شده یافت می شود اگر خلقت او کامل شده و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، پاک است ولی از ماهی های یافت شده درون شکم ماهی، باید اجتناب شود.

شوک برقی و اتصال جریان الکتریکی برای ذبح مرغ و صید ماهی

ذبح با شوک
20:00 - 1397/11/10

- شوک برقی دادن به مرغ و ماهی قبل از ذبح و صید اشکالی ندارد در صورتی که با این شوک از بین نرفته و نمرده باشند.

فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده

فسخ معامله
19:52 - 1397/11/10

- کسی که در عقد برای خود حق فسخ قرار داده است حق فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده ندارد و حق اجبار به فروشنده را ندارد و تنها در صورت گذشت زمان فسخ می تواند با درخواست از فروشنده اقاله کند.

چوب و کوزه‌ای که نجاست به عمق آن نفوذ کرده است

کوزه
19:41 - 1397/11/10

- چوب و کوزه در صورت نجاست اگر ظاهر آنها نجس شود با آب کشیدن پاک می شود ولی اگر به درون آن نفوذ کرده باشد باید در آب مطلق نگه داشته شود تا به عمق آن برسد.

حکم معامله‌ی مالی که در مالکیت مالک شک داریم

معامله
19:37 - 1397/11/10

- با توجه به قاعده ید هرگونه معامله با کسی که شک داریم مالک مال است یا نه اشکالی ندارد ولی اگر بعد از خرید معلوم شود که مال برای کسی دیگر بوده است باید رضایت مالک اصلی جلب شود.

صفحه‌ها