اصناف مشاغل

خمس
خمس پول پیش پرداختی برای مسکن 19:22 - 1397/11/12 بازدید: 301

- پولی که برای خرید مسکن مورد نیازپرداخت شده باشد ولو یک سال از پرداخت پول گذشته ولی منزل تحویل داده نشده باشد، خمس ندارد.

ذبح
حکم استفاده و فروش بچه در شکم حیوان ذبح شده 20:03 - 1397/11/10 بازدید: 164

- بچه ای که در درون شکم حیوان ذبح شده یافت می شود اگر خلقت او کامل شده و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، پاک است ولی از ماهی های یافت شده درون شکم ماهی، باید اجتناب شود.

ذبح با شوک
شوک برقی و اتصال جریان الکتریکی برای ذبح مرغ و صید ماهی 20:00 - 1397/11/10 بازدید: 312

- شوک برقی دادن به مرغ و ماهی قبل از ذبح و صید اشکالی ندارد در صورتی که با این شوک از بین نرفته و نمرده باشند.

فسخ معامله
فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده 19:52 - 1397/11/10 بازدید: 184

- کسی که در عقد برای خود حق فسخ قرار داده است حق فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده ندارد و حق اجبار به فروشنده را ندارد و تنها در صورت گذشت زمان فسخ می تواند با درخواست از فروشنده اقاله کند.

کوزه
چوب و کوزه‌ای که نجاست به عمق آن نفوذ کرده است 19:41 - 1397/11/10 بازدید: 955

- چوب و کوزه در صورت نجاست اگر ظاهر آنها نجس شود با آب کشیدن پاک می شود ولی اگر به درون آن نفوذ کرده باشد باید در آب مطلق نگه داشته شود تا به عمق آن برسد.

معامله
حکم معامله‌ی مالی که در مالکیت مالک شک داریم 19:37 - 1397/11/10 بازدید: 167

- با توجه به قاعده ید هرگونه معامله با کسی که شک داریم مالک مال است یا نه اشکالی ندارد ولی اگر بعد از خرید معلوم شود که مال برای کسی دیگر بوده است باید رضایت مالک اصلی جلب شود.

فروش نذری
حکم فروش نذری توسط هیئت امنا 19:33 - 1397/11/10 بازدید: 143

- فروش نذورات توسط هیئت امنای حسینیه ها اگر بارضایت و اطلاع نذرکنندگان باشد اشکالی ندارد.

کتب ضاله
حکم فروش کتابهایی که بصورت آشکار مبتذل نیست 20:25 - 1397/11/06 بازدید: 175

- فروش کتب و عکسهای مفسده انگیز و مبتذل ممنوع است و حتی کتب و عکس هایی که ایجاد جو فرهنگی فاسد ایجاد می‌کند نیز جایز نمی باشد.

مهاجرت
مهاجرت برای کار و علم 20:07 - 1397/11/06 بازدید: 159

- مهاجرت در دین اسلام برای کار یا علم آموزی سفارش شده است اما انچه بر این موارد در مهاجرت تقدم دارد اینکه با مهاجرت دین انسان حفظ شود.

قرض
قرض و شرایط قرض و گرفتن وام از قرض الحسنه 20:03 - 1397/11/06 بازدید: 164

- در دین اسلام قرض دادن به برادر دینی بسیار سفارش شده است و گرفتن وام از قرض الحسنه ها بدون نیاز اشکالی ندارد و قرارداد میان دو طرف برای قرض هم می تواند بصورت صیغه لفظی باشد یا دو طرف همینکه از نیت یکدیگر در مورد قرض آگاه باشد کفایت می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.