اصناف مشاغل

حقوق کارگر
حقوق کارگر کمتر از میزان تعیینی دولت 19:59 - 1397/11/06 بازدید: 176

- انعقاد قرارداد حقوق برای کارگر، کمتر از میزانی که دولت هرساله برای کارگران تعیین می کند اگر مورد توافق و رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد ولی کارفرمایان محترم توجه داشته باشند که نباید از حد انصاف خارج شده و اجحافی در حق کارگر صورت گیرد.

شراکت
راه حل خروج از ربا در شرکت 19:56 - 1397/11/06 بازدید: 185

- در صورت شراکت در کار مالی برای خرید ماشین و کار کردن روی آن باید با فردی که از او پول دریافت می کنیم به مقدار پول او، فرد را در ماشین شریک کرده و مقدار سهم او را از فرد اجاره کنیم و در ضمن عقد برای طرفین فسخ معامله در زمان مقرر قرار داده شود. در این صورت در قبال پولی که دریافت می شود می توان به فرد مبلغی را پرداخت کرد و از هرگونه ربا دوری می شود.

شرط ضمن عقد
شرط پرداخت وام به مشتری در صورت عدم تسویه حساب از طرف فروشنده 14:39 - 1397/11/05 بازدید: 192

- شرط ضمن عقد فروشنده برای خریدار به این صورت که اگر نتوانست بابت تسویه‌ی حساب خود از بانک وام بگیرد او با همان شرایط بانک به او وام می دهد تا هم بدهی خود را تسویه کرده و هم قسطی پرداخت کند بخاطر ربوی بودن و فرار از ربا صحیح نیست.

کالی به کالی
حکم معامله‌ی مبیع و ثمنی که نقد نباشند 14:26 - 1397/11/05 بازدید: 249

- معاملاتی که در آن مبیع و ثمن کلی بوده و در آینده در زمان مشخصی تحویل داده می شود، بیع کالی به کالی نامیده شده و صحیح است.

ساخت منزل
فروش خانه‌ی ساخته شده در زمین مجهول المالک 14:20 - 1397/11/05 بازدید: 199

- اگر منزلی در زمین مجهول المالک به واسطه‌ی دستور حاکم شرع ساخته شود فرد سازنده فقط می تواند بنا را به فروش برساند.

ملکیت
حکم استثناء زیر زمین و هوای بالای سر ملک در هنگام فروش 14:17 - 1397/11/05 بازدید: 481

- همانطور که فرد با مالک بودن زمین و اعیانی مالک است، مالک زیر زمین و هوای بالای زمین نیز است مگر استثنایی اتفاق از نظر قوانین باشد به همین دلیل فرد می تواند در هنگام فروش زمین هوا و یا زیر زمین را استثناء کند.

فسخ معامله
فسخ معامله بدون دلیل ممنوع 14:08 - 1397/11/05 بازدید: 219

- هیچ معامله ای را نمی توان بدون دلیلی که موجب ایجاد خیارات برای فسخ معامله شود، بهم زد چون با وجود تحقق بیع بصورت صحیح لزوم وفای به آن واجب می شود و تا زمانی که یکی از خیارات ایجاد نشده باشد دو طرف حق فسخ ندارند.

خیار غبن
خیار غبن و شرط سقوط خیار غبن در معامله 14:04 - 1397/11/05 بازدید: 494

- در صورت ضرر کردن هریک از فروشنده و خریدار می توانند بخاطر ضرر به واسطه‌ی خیار غبن معامله را فسخ کنند و در صورتی که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن کرده باشند در حالی که ضرر بسیار زیاد و غیرقابل چشم پوشی باشد خیار ساقط نمی باشد.

دامداری
استفاده از علوفه و آب غصبی در کشاورزی و دامداری 19:32 - 1397/10/29 بازدید: 345

- خوردن گیاهی که با آب غصبی آبیاری شده است یا حیوانی که با علوفه‌ی غصبی رشد یافته است اشکالی ندارد و تنها باید صاحبان این آب و علوفه را راضی و حق آنها را ادا کرد.

نوشابه الکل دار
حکم نوشابه‌هایی که در آن الکل استفاده شده است 18:47 - 1397/10/29 بازدید: 185

- نوشیدنی‌هایی که در بازار یافت می شود اگر شک در وجود الکل در آن باشد یا اینکه شک کنیم با لمس افراد کافر نجس شده است، مصرف انها اشکالی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.