اصناف مشاغل

کوزه
چوب و کوزه‌ای که نجاست به عمق آن نفوذ کرده است 19:41 - 1397/11/10

- چوب و کوزه در صورت نجاست اگر ظاهر آنها نجس شود با آب کشیدن پاک می شود ولی اگر به درون آن نفوذ کرده باشد باید در آب مطلق نگه داشته شود تا به عمق آن برسد.

معامله
حکم معامله‌ی مالی که در مالکیت مالک شک داریم 19:37 - 1397/11/10

- با توجه به قاعده ید هرگونه معامله با کسی که شک داریم مالک مال است یا نه اشکالی ندارد ولی اگر بعد از خرید معلوم شود که مال برای کسی دیگر بوده است باید رضایت مالک اصلی جلب شود.

فروش نذری
حکم فروش نذری توسط هیئت امنا 19:33 - 1397/11/10

- فروش نذورات توسط هیئت امنای حسینیه ها اگر بارضایت و اطلاع نذرکنندگان باشد اشکالی ندارد.

کتب ضاله
حکم فروش کتابهایی که بصورت آشکار مبتذل نیست 20:25 - 1397/11/06

- فروش کتب و عکسهای مفسده انگیز و مبتذل ممنوع است و حتی کتب و عکس هایی که ایجاد جو فرهنگی فاسد ایجاد می‌کند نیز جایز نمی باشد.

مهاجرت
مهاجرت برای کار و علم 20:07 - 1397/11/06

- مهاجرت در دین اسلام برای کار یا علم آموزی سفارش شده است اما انچه بر این موارد در مهاجرت تقدم دارد اینکه با مهاجرت دین انسان حفظ شود.

قرض
قرض و شرایط قرض و گرفتن وام از قرض الحسنه 20:03 - 1397/11/06

- در دین اسلام قرض دادن به برادر دینی بسیار سفارش شده است و گرفتن وام از قرض الحسنه ها بدون نیاز اشکالی ندارد و قرارداد میان دو طرف برای قرض هم می تواند بصورت صیغه لفظی باشد یا دو طرف همینکه از نیت یکدیگر در مورد قرض آگاه باشد کفایت می کند.

حقوق کارگر
حقوق کارگر کمتر از میزان تعیینی دولت 19:59 - 1397/11/06

- انعقاد قرارداد حقوق برای کارگر، کمتر از میزانی که دولت هرساله برای کارگران تعیین می کند اگر مورد توافق و رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد ولی کارفرمایان محترم توجه داشته باشند که نباید از حد انصاف خارج شده و اجحافی در حق کارگر صورت گیرد.

شراکت
راه حل خروج از ربا در شرکت 19:56 - 1397/11/06

- در صورت شراکت در کار مالی برای خرید ماشین و کار کردن روی آن باید با فردی که از او پول دریافت می کنیم به مقدار پول او، فرد را در ماشین شریک کرده و مقدار سهم او را از فرد اجاره کنیم و در ضمن عقد برای طرفین فسخ معامله در زمان مقرر قرار داده شود. در این صورت در قبال پولی که دریافت می شود می توان به فرد مبلغی را پرداخت کرد و از هرگونه ربا دوری می شود.

شرط ضمن عقد
شرط پرداخت وام به مشتری در صورت عدم تسویه حساب از طرف فروشنده 14:39 - 1397/11/05

- شرط ضمن عقد فروشنده برای خریدار به این صورت که اگر نتوانست بابت تسویه‌ی حساب خود از بانک وام بگیرد او با همان شرایط بانک به او وام می دهد تا هم بدهی خود را تسویه کرده و هم قسطی پرداخت کند بخاطر ربوی بودن و فرار از ربا صحیح نیست.

کالی به کالی
حکم معامله‌ی مبیع و ثمنی که نقد نباشند 14:26 - 1397/11/05

- معاملاتی که در آن مبیع و ثمن کلی بوده و در آینده در زمان مشخصی تحویل داده می شود، بیع کالی به کالی نامیده شده و صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.