اصناف مشاغل

استفاده از علوفه و آب غصبی در کشاورزی و دامداری

دامداری
19:32 - 1397/10/29

- خوردن گیاهی که با آب غصبی آبیاری شده است یا حیوانی که با علوفه‌ی غصبی رشد یافته است اشکالی ندارد و تنها باید صاحبان این آب و علوفه را راضی و حق آنها را ادا کرد.

حکم نوشابه‌هایی که در آن الکل استفاده شده است

نوشابه الکل دار
18:47 - 1397/10/29

- نوشیدنی‌هایی که در بازار یافت می شود اگر شک در وجود الکل در آن باشد یا اینکه شک کنیم با لمس افراد کافر نجس شده است، مصرف انها اشکالی ندارد.

عارف کیست که حقوقش حرام است؟

نظامی
18:44 - 1397/10/29

- منظور از کارمندان دولت که حقوق آنها دچار شبهه است که در روایات از آنان به عریف یا عارف نام برده شده است، کسانی هستند که در دولت ظالم و طاغوت فعالیت می کنند.

خرید داروی ایرانی بجای خارجی

دارو
22:57 - 1397/10/28

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

برگزاری جلسات قرض الحسنه خانگی

قرض الحسنه
22:55 - 1397/10/28

- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.

شکستن نماز بخاطر ادای دین

نماز
22:52 - 1397/10/28

- شکستن نماز درصورتی جایز است که جان یا مالی در خطر باشد و کسی دیگر نباشد که جلوی ضرر را بگیرد.

عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است

نوبت
20:51 - 1397/10/27

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

موکول کردن قیمت گذاری مجدد به قبل از انتقال سند

معامله
20:41 - 1397/10/27

- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.

پرداخت چک بدون مدت در ثمن معامله

چک
19:17 - 1397/10/25

- یکی از ملزمات در معامله مشخص بودن طرفین مورد معامله است و در صورتی که ثمن معامله چک باشد و زمان وصول آن مشخص نباشد ولو بصورت زبانی معامله باطل است.

نوشتن و امضاء اسناد جانشینی برای صيغه لفظى

دفتر ثبت
19:07 - 1397/10/25

- نوشتن و امضای اسناد در دفاتر رسمی ثبت جانشین صیغه در معاملات تجاری می شود.

خرید صیفی‌جات روی بوته و گندم روی ساقه

صیفی جات
19:00 - 1397/10/25

- خرید و فروش خیار و بادمجان و انواع سبزی‌ها اگر ظاهر شده و نمایان شود، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش گندم روی خوشه بعد از بسته شدن دانه اشکال ندارد اگرچه قبل از بسته شدن دانه نیز می توان خرید و فروش روی آن انجام بگیرد.

قرض گرفتن سکه

قرض
21:04 - 1397/07/18

- قرض گرفتن پول سکه یا خود سکه و پرداخت بدهی خود با سکه یا پول یک سکه اشکالی ندارد. 

صفحه‌ها