اصناف مشاغل

نظامی
عارف کیست که حقوقش حرام است؟ 18:44 - 1397/10/29 بازدید: 218

- منظور از کارمندان دولت که حقوق آنها دچار شبهه است که در روایات از آنان به عریف یا عارف نام برده شده است، کسانی هستند که در دولت ظالم و طاغوت فعالیت می کنند.

دارو
خرید داروی ایرانی بجای خارجی 22:57 - 1397/10/28 بازدید: 228

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

قرض الحسنه
برگزاری جلسات قرض الحسنه خانگی 22:55 - 1397/10/28 بازدید: 488

- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.

نماز
شکستن نماز بخاطر ادای دین 22:52 - 1397/10/28 بازدید: 156

- شکستن نماز درصورتی جایز است که جان یا مالی در خطر باشد و کسی دیگر نباشد که جلوی ضرر را بگیرد.

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است 20:51 - 1397/10/27 بازدید: 814

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

معامله
موکول کردن قیمت گذاری مجدد به قبل از انتقال سند 20:41 - 1397/10/27 بازدید: 150

- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.

چک
پرداخت چک بدون مدت در ثمن معامله 19:17 - 1397/10/25 بازدید: 346

- یکی از ملزمات در معامله مشخص بودن طرفین مورد معامله است و در صورتی که ثمن معامله چک باشد و زمان وصول آن مشخص نباشد ولو بصورت زبانی معامله باطل است.

دفتر ثبت
نوشتن و امضاء اسناد جانشینی برای صيغه لفظى 19:07 - 1397/10/25 بازدید: 170

- نوشتن و امضای اسناد در دفاتر رسمی ثبت جانشین صیغه در معاملات تجاری می شود.

صیفی جات
خرید صیفی‌جات روی بوته و گندم روی ساقه 19:00 - 1397/10/25 بازدید: 200

- خرید و فروش خیار و بادمجان و انواع سبزی‌ها اگر ظاهر شده و نمایان شود، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش گندم روی خوشه بعد از بسته شدن دانه اشکال ندارد اگرچه قبل از بسته شدن دانه نیز می توان خرید و فروش روی آن انجام بگیرد.

قرض
قرض گرفتن سکه 21:04 - 1397/07/18 بازدید: 1456

- قرض گرفتن پول سکه یا خود سکه و پرداخت بدهی خود با سکه یا پول یک سکه اشکالی ندارد. 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.