اصناف مشاغل

نوبت
عدم‌رعایت نوبت، تعدی به حقوق دیگران است 20:51 - 1397/10/27

- تعدی کردن به حقوق دیگران و عدم رعایت نوبت در کارهایی که به نوبت صورت می پذیرد، حرام است.

معامله
موکول کردن قیمت گذاری مجدد به قبل از انتقال سند 20:41 - 1397/10/27

- در خرید و فروش کالا و قیمت آن باید مشخص باشند و در صورتی بخواهند قیمتی مجدد برای کالا را موکول به بعد از معامله و قبل از سند زدن کنند، این معامله جایز نمی‌باشد.

چک
پرداخت چک بدون مدت در ثمن معامله 19:17 - 1397/10/25

- یکی از ملزمات در معامله مشخص بودن طرفین مورد معامله است و در صورتی که ثمن معامله چک باشد و زمان وصول آن مشخص نباشد ولو بصورت زبانی معامله باطل است.

دفتر ثبت
نوشتن و امضاء اسناد جانشینی برای صيغه لفظى 19:07 - 1397/10/25

- نوشتن و امضای اسناد در دفاتر رسمی ثبت جانشین صیغه در معاملات تجاری می شود.

صیفی جات
خرید صیفی‌جات روی بوته و گندم روی ساقه 19:00 - 1397/10/25

- خرید و فروش خیار و بادمجان و انواع سبزی‌ها اگر ظاهر شده و نمایان شود، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش گندم روی خوشه بعد از بسته شدن دانه اشکال ندارد اگرچه قبل از بسته شدن دانه نیز می توان خرید و فروش روی آن انجام بگیرد.

قرض
قرض گرفتن سکه 21:04 - 1397/07/18

- قرض گرفتن پول سکه یا خود سکه و پرداخت بدهی خود با سکه یا پول یک سکه اشکالی ندارد. 

تعزیه
احکام تعزیه و نمایش‌های آیینی 13:15 - 1397/07/07

- مردان می توانند نقش زنان را در تعزیه اجرا کنند ولی پوشیدن لباس زنانه جایزنیست و مردان برای اینگونه نقش نها باید از پوشش هایی که شبیه لباس زنانه که برای شبیه خوانی تهیه شده است استفاده کنند.

هتل
تعیین مدت زمان در مسافرخانه‌ها و هتل‌ها 11:59 - 1397/06/22

- از جمله شروط اجاره تعین زمان اجاره است که از چه زمانی آغاز و چه زمانی به پایان می رسد و در هتل ها و مسافرخانه ها دوطرف باید قبل از هرچیز این مدت را تعیین کنند که در غیر این صورت اجاره باطل است.

تبلیغات تلویزیونی
انحراف در تبلیغات تلوزیونی 11:53 - 1397/06/22

- تغییر رویکرد در تبلیغات تلویزیونی و خروج آن از سبک زندگی اسلامی به وضوح قابل مشاهده است که مسئولین باید از اینگونه برخوردها و رویکردها جلوگیری و رویه‌ی اصلاحی را در پیش بگیرند.

پزشک
عدم ضمانت پزشک در صورت خطای در جراحی 11:06 - 1397/06/17

- در صورتی که پزشک از ولی بیمار یا خود بیمار رضایت او را جلب کند مبنی بر اینکه در صورت وقوع خطا هیچگونه مسئولیتی نسبت به ضمانت آن ندارد، و پزشک در کار خود هیچگونه کم کاری نیز به عمل نیاورد، ضامن نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.