والدین

معرفی کتاب حرف های یواشکی

 دانلود کتاب حرفهای یواشکی
11:05 - 1400/09/08

کتاب حرف‌های یواشکی با متنی کاربردی است و مناسب برای والدین گرامی و مربیان تربیتی می‌باشد. در شش فصل جمع‌آوری‌شده و در واقع راهنمای است برای والدین در زمینه آموزش تربیتی جنسی با رویکردی اسلامی و روان‌شناختی

قوانین کلی تربیت اسلامی6

11:28 - 1400/09/03

-وقتی صحبت از تغییر اسلامی می‌کنیم اول باید ببینیم که خداوند متعال در قرآن مجید چه راه‌کاری به ما داده است: 

قوانین کلی تربیت اسلامی 4

11:20 - 1400/09/03

-وقتی صحبت از تغییر اسلامی می‌کنیم، اول باید ببینیم که خداوند متعال در قرآن مجید چه راهکاری به ما داده است: 

قوانین کلی تربیت اسلامی3

11:12 - 1400/09/03

-وقتی صحبت از تغییر اسلامی می‌کنیم اول باید ببینیم که خداوند متعال در قرآن مجید چه راه‌کاری به ما داده است: 

قوانین کلی تربیت اسلامی 2

11:08 - 1400/09/03

اگر بخواهیم قواعد تربیت اسلامی را استخراج کنیم، باید به منابعی که ما را به این قواعد می‌رساند رجوع کنیم.
 

خواص انار

14:21 - 1400/08/26
تغذیه سالم انار

14:14 - 1400/08/26
تغذیه سالم کودکان

14:10 - 1400/08/26
کودکان و طبیعت

تربیت کودک در اسلام
12:52 - 1400/08/19
اصلاح آرزو، شروع تربیت

تربیت کودک در اسلام
12:43 - 1400/08/19

تربیت باید از اصلاح ارادۀ مُتربّی برای انتخاب آرزو آغاز شود. اصلاح آرزو، شروع کار تربیت دینی است. اگر قرار باشد انقلابی در جوانان صورت گیرد، انقلاب در آرزوی ‌آن‌هاست.

دخالت‌های زیاد والدین

12:34 - 1400/08/19
 هدیه های افتخار آمیز

فرزندان مدال افتخارند
12:41 - 1400/08/06

صفحه‌ها