اپلیکیشن

پلاتو،مکانی امن برای بازی های نامناسب (بخش 2)

 اپلیکیشن پلاتو
09:10 - 1400/10/09

-پلاتو، درواقع یک شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است که در آن تعداد زیادی بازی وجود دارد.

پلاتو،مکانی امن برای بازی های نامناسب (بخش 1)

 اپلیکیشن پلاتو
08:56 - 1400/10/09

-پلاتو، درواقع یک شبکه اجتماعی و پیام‌رسان است که در آن تعداد زیادی بازی وجود دارد.