نوجوان

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»

14:33 - 1400/09/13

پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «خدای مهربان چرا بندگان را عذاب می‌کند؟»

قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران

13:43 - 1400/09/10

قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران،قصه کودکانه و جذاب تحمل نفرت دیگران

قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش

13:36 - 1400/09/10

قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش ،قصه کودکانه وجذاب انسان های با ارزش

پاسخ به شبهات دانش آموزی «آیا پیروان ادیان دیگر هم بهشت می‌روند؟»

13:25 - 1400/09/08

پاسخ به شبهات دانش آموزی «آیا پیروان ادیان دیگر هم بهشت می‌روند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «آیا پیروان ادیان دیگر هم بهشت می‌روند؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «آیا پیروان ادیان دیگر هم بهشت می‌روند؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «نماز رزمندگان در جنگ با لباس خونی»

13:17 - 1400/09/08

پاسخ به شبهات دانش آموزی «نماز رزمندگان در جنگ با لباس خونی»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «نماز رزمندگان در جنگ با لباس خونی»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «نماز رزمندگان در جنگ با لباس خونی»

قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری

قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری
10:50 - 1400/09/08

قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری، قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری، قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری، قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری، قصه کودکانه و شنیدنی مسابقه دوچرخه سواری

قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون

13:21 - 1400/09/06

قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون،قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون،قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون،قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون،قصه کودکانه جذاب رضا کوچولو و پدربزرگ مهربون

پاسخ به شبهات دانش آموزی «صلوات فرستادن پیامبر به خود و خاندانش»

10:28 - 1400/09/04

ـ چرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هر روز برای خودش و خاندانش صلوات می‌فرستاده؟
اول: سلام و صلوات فرستادن بندگان مومن بر خودشان یک کار خداپسندانه می‌باشد. به طوری که ما مسلمانان در شبانه روز حداقل پنج بار بر خودمان سلام می‌فرستیم. و در پایان هر نماز می‌گوییم: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین»؛ سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. و یا اینکه برخی پیامبران خدا بر خودشان سلام فرستاده‌اند. مثل حضرت عیسی علیه السّلام: «وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا»(مریم/33)؛ سلام بر من (در) روزی که به دنیا آمدم روزی که می‌میرم و روزی که برانگیخته می‌شوم.

پاسخ به شبهات دانش آموزی «انسان چگونه متوجه نقشه شیطان شود؟»

11:43 - 1400/09/03

-ـ اگر شیطان خودش را به شکل یک انسان درآورد و خواست انسان را منحرف کند انسان چگونه متوجه شود که آن شیطان است و گمراه نشود؟

قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه

قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه
10:21 - 1400/09/03

قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه؛ قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه، قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه، قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه، قصه کودکانه جذاب سنگ روی سنگ بند نمیشه

قصه کودکانه آموزنده از تو حرکت از خدا برکت

قصه کودکانه آموزنده از تو حرکت از خدا برکت
09:52 - 1400/09/01

-

پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»

13:52 - 1400/08/30

پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»،پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»،پادکست مذهبی برای کودکان «نماز ستون دین است»

صفحه‌ها