جوان

سیم های تلفن 15:02 - 1400/03/16

بدن انسان، همچون یک مخابرات است که همه ی ارگان ها را به هم متصل می کند. اما مخابراتی بسیار پیچیده تر

شگفتی هایی یک ماده بد بو 14:48 - 1400/03/16

تبدیل ماده ی نطفه به اجزا مختلف بدن انسان ، کارخانه ای پیچیده است که نیاز به تفکر دارد.

قانون طبیعت 12:38 - 1400/03/16

مشکل برای این دنیا، مثل خیسی برای آب است. همیشه با آن همراه است. جز قانون دنیاست.

دنیا جز زندگی نیست 12:37 - 1400/03/16

مشکلاتی که انسان‌ها در این دنیا تحمل می‌کنند، در عالم دیگر با لطف خداوند جبران می‌شوند.

پشت کنکوری ها 12:31 - 1400/03/16

علت شکایت کردن از مشکلات این دنیا نظیر فقر و بیماری این است که فوایدش را نمی‌دانیم. وگرنه هرلحظه خداوند را سپاس می‌گفتیم.

علت مشکلات در دنیا 12:29 - 1400/03/16

مشکلات و بیماری‌ها در دنیا، لطف خداوند است برای تخفیف در گناهان انسان‌ها و یا ارتقا درجه‌ی آن‌ها

نرده های آزاد راه 12:18 - 1400/03/16

اگر دلیل پیچ‌وخم‌های زندگی‌مان را بدانیم، لحظه‌به‌لحظه در حال شکرگزاری می‌شویم.

سختی های دنیا 12:16 - 1400/03/16

صبر در این دنیا موجب می‌شود که انسان قدر بهشت و نعمات خدا را بداند. مثل زندانی که قدر آزادی را می‌داند.

ورودی بهشت 12:13 - 1400/03/16

صبر در مقابل مشکلات و سختی‌ها، خودش نیز لذت‌بخش است.

لذت تفاوت ها 12:11 - 1400/03/16

این عالم موجب می‌شود که انسان از این تغییرها لذت ببرد. گوناگونی یکپارچگی همه‌چیز موجب کسالت می‌گردد.

راه حل های خداوند 12:02 - 1400/03/16

راه‌حل تمام چیزهایی که به دنبالشان می‌گردیم را خداوند داده است؛ اما در محلی دیگر آن را جست‌وجو می‌کنیم.

طعم شیرین بندگی خدا 15:35 - 1400/03/05

لذت عبادت را باید چشید توصیفی نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.