دهه فجر

دشمن شناسی
وظیفه انقلابی بدون مرز؛ دشمن شناسی 10:12 - 1399/11/15

چکیده:وظیفه انقلابی بدون مرز؛ دشمن شناسی

نفوذ
گوشزد امام خمینی به جریان نفوذ 09:59 - 1399/11/15

چکیده:گوشزد امام خمینی به جریان نفوذ

شهید باقری
این ها واقعیت هاست برادر ! 09:39 - 1399/11/15

چکیده:این ها واقعیت هاست برادر !

شاخص‌های انقلابی‌گری
شاخص‌های انقلابی‌گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن 09:32 - 1399/11/15

چکیده:شاخص‌های انقلابی‌گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن

شهید صیاد شیرازی
سخنرانی شهید صیاد شیرازی به مناسبت آغاز دهه فجر 09:22 - 1399/11/15

چکیده:سخنرانی شهید صیاد شیرازی به مناسبت آغاز دهه فجر

شهید سردار سلیمانی
سخنرانی شنیدنی شهید سردار سلیمانی به مناسبت دهه فجر 09:10 - 1399/11/15

چکیده:سخنرانی شنیدنی شهید سردار سلیمانی به مناسبت دهه فجر

معجزه خدا
ما به چشم خودمان معجزه خدا را دیدیم 09:00 - 1399/11/15

چکیده:ما به چشم خودمان معجزه خدا را دیدیم

نفوذ
عنصر نفوذی مثل موریانه پایه های نظام را سست خواهد کرد 08:43 - 1399/11/15

چکیده:عنصر نفوذی مثل موریانه پایه های نظام را سست خواهد کرد

شناخت دشمن
توطئه ها را باید شناخت؛ وجود دشمن یک واقعیت است 08:31 - 1399/11/15

چکیده:توطئه ها را باید شناخت؛ وجود دشمن یک واقعیت است

اقتدار جمهوری اسلامی
اقتدار جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۰ سال مقاومت 08:05 - 1399/11/15

چکیده:اقتدار جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۰ سال مقاومت

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.